Nūsamaļdejušī

P. stāstos tēlota autoram labi pazīstama vide - apkārtējo zemnieku dzīve, dažādi atgadījumi, nedienas. P. pratis saskatīt savas apkārtnes ļaužu sirdsskaidrību un labsirdību, arī neizglītotību, vientiesību un māņticību, grūto dzīvi. Notikumi tēloti gan ar siltu humoru, gan kritisku attieksmi.

Type of work

Original work

Publishing year/ place

1943