Raksti 5 sējumos. 1. sējums.

SatursPēteris Kains
Dzeguzes bērns
Galiņa tēvs
Mūsu Līze
Iz tumšas nomaIes
Labi bērni
Vilka māte
Viņu kundziņš
Rozes zied
Biedri
Meža noslēpums
Šlaums Leibovičs

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Kopoti raksti

Darba veids

Oriģināldarbs

Sastādītājs

Darba autors

Redaktors

Mākslinieks

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

1969, Rīga