Kurzemes rakstnieku silueti. 5

Publicitātes informācija

Pētījumu sērijas "Kurzemes rakstnieku silueti" 5. grāmata turpina ar Kurzemes etnovēsturisko novadu cieši saistīto latviešu rakstniecības personību un viņu radošās darbības izpēti un aktualizāciju. Pētnieki centušies iespējami precīzāk iezīmēt rakstnieku biogrāfisko koordinātu būtiskākos mezglupunktus, kā arī detalizētāk apcerēt viņu radošos sasniegumus, īpaši uzsverot Kurzemes faktoru viņu dzīves gaitās un tekstos. Monogrāfija orientēta uz iespējami plašu lasītāju loku, pētniekiem neaizraujoties ar gariem literatūrteorijas un metodikas iztirzājumiem.

Saturs

Anda Kūduma. "Harijs Skuja: veiksmīgais neveiksminieks."
Sigita Ignatjeva. "Arturs Heniņš: vēstures un literatūras krustpunktā."
Karīna Krieviņa. "Nora Kalna: spītnieces nesavaldīšana."
Edgars Lāms. "Andrejs Migla: starp teātri, literatūru un vēsturi."

Izdevējs

LiePA

Izdevuma veids

Rakstu krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789934608384

Nr.

5

Izdošanas gads/vieta

03.2023, Liepāja