Latviešu literatūras klasika kā kritiskās domāšanas impulss

Publicitātes informācija

Monogrāfijas pamatā ir zinātniskās konferencēs un publikācijās aprobēti pētījumi, kas izvērsti agrāk neapgūtu avotu un kontekstu izpētē un papildināti ar jaunām atziņām un secinājumiem. Darbs strukturēts trīs nodaļās, katrā no tām fokusējoties uz noteiktu literatūras vēstures un teorijas jautājumu loku.

Izdevējs

Apgāds "Zinātne"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789934599460

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

2023, Rīga