No kongresa līdz kongresam

Latvijas Padomju rakstnieku savienības VII kongress. Rakstnieku atbildes uz laikraksta "Literatūra un Māksla" redakcijas jautājumiem. Atbild Eduards Salenieks,
Ilgonis Bērsons, Jevsejs Barenboims, Olafs Gūtmanis, Monta Kroma, Herberts Dorbe, Pēteris Zeile,
Armands Melnalksnis, Ausma Pormale, Imants Lasmanis, Jezups Laganovskis, Valdemārs Ancītis, Ziedonis Purvs,
Knuts Skujenieks, Marks Razumnijs, Jānis Plotnieks.