Ausma Pormale

4 bildes
Lomas: dzejniece

28.04.1939 – 17.11.1979

Dzejniece Ausma Pormale (1939–1979) – dzejoļu krājumu "Atveru logu" (1966), "Izturība" (1969), "Zem kokiem klausīties" (1973), "Tāls tāls tāds spožums" (1977) autore. Dzejā savdabīgi trausla, neaizsargāta, bet iekšēji spēcīga cilvēka pasaules redzējums.

Dzimšanas laiks/vieta

28.04.1939
Līvāni

Miršanas laiks/vieta

17.11.1979
Rīga

Personiska informācija

Dzimusi skolas apkopējas ģimenē.
1971–1973: laulības ar žurnālistu un bērnu skatuves
māksliniecisko kolektīvu pedagogu Vili Georgu Silenieku.

Profesionālā darbība

1957: pirmā publikācija – dzejolis "Kolhoza tīrumā" Jēkabpils laikrakstā "Brīvā Daugava" (16.maijs).

Dzeja
"Atveru logu" (1966)
"Izturība" (1969)
"Zem kokiem klausīties" (1973)
"Tāls tāls tāds spožums" (1977)
Izlase "Zvaigžņukrusts" (1987)

Citātu galerija

"Ausmas Pormales lielākās veiksmes ir tās, kur viņa pratusi būt vienkārša, nepretendē uz
dziļdomību vai ekscentriskumu (..), tāpēc visumā simpātiska ir dzejnieces tieksme pēc dvēseles
līdzsvara, sava ceļa meklējumi un cīņa ar vientulības sajūtu."

Ieva Bratka. Pieneņpūku pievilcība. "Literatūra un Māksla" Nr. 47, 1969, 4.lpp.

"Dzejā savdabīgi trausla, neaizsargāta, bet iekšēji vīrišķīga cilvēka pasaules redzējums. Daiļrades pamattēma – cilvēka cīņa par savu vietu zem saules, spilgti dabas, pretkara motīvi."

Astrīda Vite. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.

Par Ausmu Pormali
"Leons Briedis
par Ausmu Pormali saka: "Ausma bija ļoti emocionāla, jūtīga un trausla, uzreiz pārdzīvoja
notiekošo. Viņa vienmēr juta līdzi. Viņai piemita atklātība, liela sirsnība un iejūtība. Ausma bija
ārkārtīgi emocionāla – trausls ceriņzars virs bezdibeņa. Jauka kaimiņiene un sabiedrotā, tik jauka
kaimiņa man nekad vairāk nav bijis un nebūs, apbrīnojami toleranta un saprotoša. Šķietami
neaizsargāta, bet varēja savas grūtības panest bez žēlošanās.(..) Silts, gaišs cilvēks ar labu
auru. (..) Bez vārda runas mēs viņu pieņēmām kā dzejnieci no Dieva žēlastības, kas viņa laikam arī bija. Un kļūmītes vai nemākulības, kas katram no mums ir, to piedevām, tas mums nebija svarīgi, svarīga bija būtība – vai tu esi dzejnieks pēc būtības."

A. Pormales draudzene un kolēģe Ilga Rismane, atsaucot atmiņā dzejnieci, vēstulē raksta: "Ausma Pormale ir patiešām neatkārtojama personība, un nāk vēl aizvien atmiņā viņas
sirsnīgums un dzejiskums, dzīves alka un spēja darboties literatūrā arī tad, kad spēka rezerves
izsīkst un dzen izmisumā. (..) Pati Ausma – pasīka augumā, lielām acīm, it kā izbrīnīta. (..) Viņa
apbur ar savu asprātību un iekšējo apgarotību. Viņa palikusi atmiņā precīza, izpildīga, ar savu
izkopto gribasspēku un lepnumu. Talantīga, centīga, dzīvespriecīga, arīdzan apdomīga un
piesardzīga savos izteikumos."

Saiva Skrūzmane. "Ausmas Pormales lirika: personības atklāsme." Bakalaura darbs. LU, 2010, 20. lpp.

Nodarbes

Pseidonīms

Pārsla Romvalde

Izglītība

–1954
Dunavas pamatskola
Dunava

1944–1944
Daugavas pamatskola
Dignājas pagasts

1954–1958
Līvānu vidusskola
Līvāni

1962
Rīga
Beigusi Izglītības ministrijas Vecāko pionieru vadītāju skolu.

1973
PSRS Zinātņu akadēmijas Maksima Gorkija Pasaules literatūras institūts
Maskava
Beigusi Augstākos literatūras kursus.

Darbavieta

1959–1962
Laikraksts "Daugavas Rīts"
Pļaviņas

1962–1963
Strādājusi par pionieru vadītāju.

1963–1971
Strādājusi dažādās darba vietās. Pļaviņu un Krustpils tautas tiesā, Rīgas rajona izpildkomitejā, Mākslas muzejā, Zinību namā – strādājusi par sekretāri mašīnrakstītāju. Strādājusi arī par korespondenti, jauno literātu pulciņu vadītāju.

1974–1979
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Mašīnrakstītāja

Dalība organizācijās

Ceļojums

1974
Jalta
Veselības uzlabošanas nolūkos apmeklējusi kūrortpilsētu Jaltu Krimas pussalā pie Melnās jūras. Ceļojuma laikā radušies izjusti
un emocionāli dzejas darbi, kas jūtu uzplūdā pierakstīti pat uz atklātnītēm.

Apglabāts

Raiņa kapi