Paliekošais un mainīgais

Dzejas pasaulē

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Rakstu krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

Klasifikators

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1988, Rīga