Paliekošais un mainīgais

Dzejas pasaulē

Publisher

Izdevniecība "Liesma"

Type of publication

Rakstu krājums

Type of work

Original work

Classifier

Publishing year/ place

1988, Rīga