Raiņa gadagrāmata 1980

SATURS
I. NO DZEJNIEKA PIEZĪMJU LAPIŅĀM
Saulcerīte Viese. Ieskats romāna iecerēs

II. TAUTU SAIMĒ
Kārlis Preiss. Antīkā literatūra Raiņa latviskojumos
Rainis. Romas brauciens.

III.
DRAUGI UN LAIKABIEDRI
Sarakste ar Birutu Skujenieci. Vēstules sakārtojusi un komentējusi Māra Eņģele
Artūrs Sērsna. Raiņa un Aspazijas laulību priekšvēsture
Raiņa un Aspazijas sarakste. Sakārtojis un komentējis Valdis Rūmnieks
Jānis Liepiņš. Elzas Stērstes pēdējais darbs
Elza Stērste. Raiņa ierašanās Jelgavā (Fragments no iecerētas poēmas)

IV. NO RAIŅA DRAMATURĢIJAS
Gundega Grīnuma. Raiņa ieceres traģēdijai "Cēzars"
Ojārs Vācietis. Sāksim ar pašu galveno (Runa pie Raiņa pieminekļa 1979. gada Dzejas dienu atklāšanā)
Ērika Flīgere. Jānis Rainis 1966–1967. Literatūras rādītājs