Lāčplēša ceļš pasaulē: latviešu eposs un Eiropas eposu tradīcijas

Grāmata "Lāčplēša ceļš pasaulē. Latviešu eposs un Eiropas eposu tradīcija" (sastādītāji Ausma Cimdiņa un Ojārs Lāms) nāk klajā Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" projekta "Identitātes estētika" izdevumu sērijā "Latviešu pamattekstu pētījumi". Tas ir pirmais jaunizveidotās LU Humanitāro zinātņu fakultātes kopīgi veidotais un ar LU Humanitāro zinātņu fakultātes nosaukumu iegrāmatotais izdevums. Rakstus par eposa teorijas, vēstures un nacionālās kultūridentitātes tēmām tajā publicējuši dažādu fakultātē pārstāvēto valodu un kultūru studiju speciālisti (klasiskajā filoloģijā Vita Paparinska, anglistikā Sigma Ankrava, ģermānistikā Tomass Taterka, latvistikā Ausma Cimdiņa, Māra Grudule, Janīna Kursīte, Ojārs Lāms, Silvija Radzobe u.c ), kā arī sadarbības partneri no citām Latvijas un ārzemju augstskolām Dens Dimiņš, Deniss Hanovs, Horācijs Vella u.c.

Izdevējs

Apgāds "Zinātne"

Izdevuma veids

Rakstu krājums

Darba veids

Recepcija

ISBN

9789984808703

Mākslinieks

Sastādītājs

Izdošanas gads/vieta

2010, Rīga