Deniss Hanovs

Lomas: profesors

Deniss Hanovs (1977) – humanitāro zinātņu doktors (Dr. art., 2003), Rīgas Stradiņa universitātes profesors. Iinterešu lokā ir šādi temati: globalizācijas procesi Eiropā un Latvijā, starpkultūru dialogs, integrācijas procesi un pilsoniskā līdzdalība. Daudzu šīm problēmām veltītu zinātnisko rakstu, materiālu un mācību līdzekļu autors.

Dzimšanas laiks/vieta

1977
Rīga

Nodarbes

Izglītība

–1994
Rīgas Puškina licejs
Sarkandaugavas iela 22, Rīga
Beidza Vēstures un filozofijas nodaļu.

–2001
Latvijas Kultūras akadēmija
Ludzas iela 24, Rīga
Studēja Starpreģionālo kultūras sakaru nodaļā, paralēli divās programmās: Latvija – Lielbritānija un Latvija –Vācija. Augstskolu absolvēja 2001. gadā ieguva kultūras teorijas maģistra grādu.

–2003
Latvijas Kultūras akadēmija
Ludzas iela 24, Rīga
Ieguva doktora grādu par disertāciju "Pilsonības nācija: Baltijas Vēstnesis, 1868-1906", zinātniskā darba vadītājs profesors Pēteris Laķis.

Darbavieta

2004
Rīgas Stradiņa universitāte
Dzirciema iela 16, Rīga
Komunikāciju fakultātē; 2006. gadā ievēlēts par Rīgas Stradiņa universitātes Starpkultūru komunikācijas nozares asociēto profesoru, 2012. gadā – par profesoru.