Māteru Juris un zemnieki

Rakstu virkne par Māteru Juri: Māteru Juris un zemnieki; Māteru Jura domas; Māteru Jura domas par zemnieku izglītību; Māteru Jura nacionālā programma.

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Recepcija

Nr.

nr. 31., 34., 35., 36. un 39.

Recepcijas persona

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

02.08.1935 – 27.9.1935, Rīga