Alfrēds Goba

1 bilde

27.04.1905 – 29.09.1988

Alfrēds Goba (1905–1988) – literāts un mācītājs. Beidzis Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti (1931), bijis vikārs Rīgas Vecajā un Jaunajā Svētās Ģertrūdes draudzē (1932–1936), 1940. gadā nodibinājis Augšāmcelšanās evaņģēliski luterisko draudzi, kur kalpojis līdz 1944. gadam, kad devies trimdā. Trimdas gados kalpojis latviešu draudzēs Bavārijā, 1958. gadā pārgājis darbā vācu baznīcā. Trimdas reliģiskajos izdevumos “Ceļa Biedrs”, “Bitīte”, “Mājas Draugs” publicējis neliela apjoma stāstus-līdzības bērniem, kuros latviešu tautasdziesmu, teiku, pasaku, parunu un buramvārdu elementi izmantoti vēstījuma veidošanai, noslēdzot līdzību ar kādu kristīgu atziņu. 1988. gadā izdots Alfrēda Gobas literāro pasaku, teiku un leģendu krājums “Laimeszeme”.

Dzimšanas laiks/vieta

27.04.1905
Sarkaņu pagasts

Miršanas laiks/vieta

29.09.1988
Vācija

Personiska informācija

1905: 27. aprīlī dzimis mežstrādnieka ģimenē.
Tēva brālēns – rakstnieks Arturs Goba.

Profesionālā darbība

1919: uzraksta pirmo dzejoli.
1921–1925: mācoties vidusskolā, apguvis esperanto, tulkojis šajā valodā vairākas latviešu noveles, kas publicētas kādā izdevumā Parīzē
20. gadu beigās un 30. gados: darbojies skautu kustībā un daudz rakstījis mēnešrakstos "Ugunskurs" un "Gaida".
30. gados: aktīvi darbojies Kristīgas jaunatnes draugu biedrībā, kā arī Latvijas Pretalkohola biedrībā, bijis tās valdē.
1943: izdevis un sakārtojis dziesmu krājumu "Dzīvei un mūžībai" (Rīga: autora izdevums). Alfrēdam Gobam piederējis grāmatu apgāds, kurā izdevis galvenokārt reliģiska satura grāmatas.
Trimdā Alfrēda Gobas raksti publicēti izdevumā "Baznīcas kalendārs", žurnālos "Ceļa Biedrs" un "Bitīte", laikrakstā "Mājas Draugs". Mācītājs Goba bija teologu brālības "Auseklis" loceklis.1988: iznāk Alfrēda Gobas pasaku, teiku un leģendu krājums "Laimeszeme".

Citātu galerija

Par mācītāju Alfrēdu Gobu
"Viņam daudzi pārmeta noslēgtību un savrupību, jo ārpus saviem draudžu gana pienākumiem viņš nemēdza piedalīties sabiedriskā dzīvē. Daudzi viņu uzskatīja par vēsu cilvēku, jo viņš parasti ieradās īsi pirms dievkalpojuma un tikpat ātri atkal pazuda. [..] Nometņu [DP nometnes] saspiestībā dažreiz dzīve vārījās un mutuļoja, bet viņš stāvēja nomaļus un veica savu pienākumu. Viņš negribēja profanēt savu amatu, kuru augsti vērtēja. Bet bija brīži, kad viņš atvadoties ilgāk nekā parasti paturēja roku. Tad viņam netrūka labsirdīga smaida uz lūpām un mierinātāja vārda. Tie bija brīži, kad kāds savu dzīves nastu gribēja uzlikt mācītāja Gobas plecos, aizmirsdams, ka šī nasta ikvienam jānes pašam."

Grasis, T. Rokasspiediens. Latvija, 1958, 1. februāris.

Izglītība

1914–1920
Cesvaines 6-klašu pamatskola
Cesvaine

1921–1925
Cesvaine

1926–1931
Latvijas Universitāte
Rīga
1931. gadā ieguvis teoloģijas licenciāta grādu (Lic. theol.).

Darbavieta

1932–1936
Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes draudze
Rīga
Vikārs

1932–1936
Rīgas Jaunā Svētās Ģertrūdes draudze
Rīga
Vikārs

1937–1940
Valsts tehnikums
Rīga
Ticības mācības skolotājs

1937–1940
Natālijas Draudziņas ģimnāzija
Rīga
Ticības mācības skolotājs

1940–1944
Augšāmcelšanās draudze
Rīga

1945–1957
Minhene
Mācītājs Minhenē un tās apkārtnē, aprūpē latviešus.

1957–1973
Hohenfelda
Pāriet darbā vācu baznīcā, aprūpējis Hoenfeldes (Hohenfeld) draudzi Kicingenas apkārtnē.

Apglabāts

05.10.1988