Māteru Juris un zemnieki

Rakstu virkne par Māteru Juri: Māteru Juris un zemnieki; Māteru Jura domas; Māteru Jura domas par zemnieku izglītību; Māteru Jura nacionālā programma.

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

No

nr. 31., 34., 35., 36. un 39.

Person of reception

Author

Publishing year/ place

02.08.1935 – 27.9.1935, Rīga