Katram savi ulmaņlaiki

Par "Latviešu literatūras vēsture 3 sējumos" 2.sējumu. Redkolēgija: Viktors Hausmanis, Valters Nollendorfs, Broņislavs Tabūns, Viesturs Vecgrāvis (Zvaigzne ABC, 1999).

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Recepcija

ISSN

14074664

Klasifikators

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

08.06.2000, Rīga