Ziemassvētku brīnumi

Stāsti un dzejoļi ģimenei.
Gundegas Muzikantes, Zanes Raičenokas-Raišonokas, Agijas Stakas ilustrācijas.
Sakārtojusi, redaktore Inese Auziņa.
Ingunas Kļavas Švankas dizains, Ilzes Isakas vāka dizains.

Anotācija
Skaisti ilustrētajā krājumā apkopoti latviešu rakstnieku un dzejnieku stāsti, pasakas, dzejoļi par Ziemassvētku gaidīšanu un svinēšanu. Piedāvāti īsi teksti par Adventa laiku un Jēzus bērniņa piedzimšanu.

Krājumā akcentēts svētku gaidīšanas un svinēšanas brīnums. Tas aicina ģimeni gatavoties svētku atnākšanas brīdim, kopā lasot un pārrunājot skaisto svētku dziļāko būtību un mācoties dzejoļus. Bet pats galvenais – visiem kopā kļūt arvien labākiem.

Šis krājums būs lieliska dāvana Ziemassvētkos.

Autori: Aspazija, Uldis Auseklis, Jānis Baltvilks, Rūdolfs Blaumanis, Pēters Brūveris, Māra Cielēna, Jānis Jaunsudrabiņš, Nikolajs Kalniņš, Vitauts Ļūdēns, Daina Ozoliņa, Inese Pelūde, Guna Pitkevica, Vilis Plūdonis, Jānis Poruks, Rainis, Ieva Samauska, Augusts Saulietis, Kārlis Skalbe, Mirdza Timma, Laimonis Vāczemnieks.