Raiņa un Aspazijas gadagrāmata 1995. gadam

SATURS
Gundega Grīnuma. Raiņa un Aspazijas rokraksti atgriežas
Raiņa vēstules Jēkabam Iniņbergam
Ojārs Lāms. Rainis un eposs
Valdis Ķikāns. Rainis starp modernismu un romantismu
Ilze Akmene. Rainis un viņa "seno ilgu zeme – Itālija, I
Linda Kilevica. Tēlu un krāsu simbolika Raiņa un Jāņa Akuratera lugās
Egils Baldzēns. Raiņa politikas filozofija
Inese Bondare. Aspazijas dzeja "senās dzimtenes valodā" (Aspazija un Heraklīts: paralēles)
Aspazija. Brīvība; Līgava [dzejoļi]
Ilze Knoka. 1905. gads un divi Aspazijas dzejoļi "Brīvība"un "Līgava"
Zigurds Ritmanis. Atmiņu skices par dzejnieci Aspaziju
Daina Losāne. Versija: Rainis, 1896