Linda Kilevica

Dzimšanas laiks/vieta

14.05.1970
Rīga

Personiska informācija

Kilevica Linda (dz. 1970. 14.V Rīgā) - literatūrzinātniece, filol. dokt. (1999).
Dz. strādnieku ģim. Māc. Pamūšas astoņgad. skolā, Bauskas 1. vsk. (1985-88). Stud. LU Filoloģijas fak. (1988-93), beigusi LU doktorantūru, aizstāvot disertāciju "Jāņa Akuratera dramaturģija". Strād. par skolotāju Bauskas raj. Uzvaras vsk. (1991-93), pasniedzēju Daugavpils Ped. univ. (1993-99). No 1999 laikr. "Latgales Laiks" galv. red. vietniece.
Periodikā public. recenzijas par izrādēm, rakstu krājumos - rakstus par dramaturģiju. Izd. dzejoļu krāj. "Es elpoju tevi" (1994). Kopš 1995 dzejoļi publicēti Daugavpils novada dzejnieku ikgadējā kopkrāj. "Dzejas dienas" ( K. arī izdevuma red. kolēģijas loc.).
R.Briedis

Profesionālā darbība

Kopš 1995: Dzejoļi publicēti Daugavpils novada dzejnieku ikgadējā kopkrājumā "Dzejas dienas".

Izglītība

mācījiesmāc. Pamūšas astoņgad. sk.

mācījies doktorantūrādisertācija "Jāņa Akuratera dramaturģija"beigusi LU doktorantūru

1985–1988
mācījiesmāc. Bauskas 1. vsk.

1988–1993
studējisstud. LU Filoloģijas fak.