Interesanti lasāmpanti

Krājumā apkopoti 34 mūsdienu latviešu dzejnieku ap 250 jauni vai mazzināmi dzejoļi bērniem. Satura tematika: daba, bērnu ikdiena, Ziemassvētki, gadu mija, humoristiski dzejoļi, tēvzemei un dzimtajai valodai veltīti dzejoļi.
Krājumā ievietoti arī Artūra Ābola, Imanta Branča, Ādolfa Gaujieša, Irmas Markopas, Visvalža Paspārņa, Andra Priedīša, Rūdolfa Tīrmaņa un Imanta Vanaga dzejoļi.