Jānis Veselis: atmiņas un apceres

Redaktori: Arturs Kaugars un Lilija Puže.

Saturs
L. Puže: Ievads.
J. Veselis: "Tā aiziet dzīve[...]" [dzeja].
A. Kaugars: Svešā kalnā [dzeja].

I. Biogrāfiski un atmiņu raksti.
P. Ērmanis: Atmiņu drumstalas par Jāni Veseli.
A. Dravnieks: Jāņa Veseļa dzīves gājums.
A. Gailīte: 1920-1962.
J. Veselis: Guvumi un zaudējumi.
L. Slaucītājs: Jānis Veselis - draugos ar zinātni.
A. Brastiņš: Jānis Veselis - dievturis.
J. Veselis: Mana garīgā ainava.
A. Annus: Jāni Veseli pieminot (teikts Jāņa Veseļa piemiņas sanāksmē Ņujorkā 1966. g. aprīlī).
J. Veselis. Sapņu dzeguze [dzeja]. Zvaigžņu graudi [dzeja]. No laiku ēnām [dzeja].
M. Eglītis: Staru būdas teiksmotājs.
Anšlavs Eglītis: Sarakstīšanās ar Jāni Veseli.
L. Puže: Rakstnieka dzīve Kalamazū.
J. Veselis: Grāmatu iznēsātāja gaitas Kalamazū.
E. Tūters: Ciemā bij atnācis dzejnieks [dzeja].
[Anonims:] Zem ozola (kāda tāla trimdinieka piemiņas velte [dzeja] Jānim Veselim).
V. Toma: Saules zaķīši.
J. Grīns. Teiksmotājam viņsaulē.

II. Apceres.
P. Jēger-Freimane: Rakstnieka izaugšana.
P. Ķikuts: Jānis Veselis.
J. Veselis: Dzīve un nedzīve [dzeja]. Sākums [dzeja]. Vasara atbrauc [dzeja].
J. Bičolis: Jāņa Veseļa gaitas posmi (priekšlasījums Ņujorkā 1966. g. aprīlī).
A. Dravnieks: Jāņa Veseļa dramatiskie darbi; kritika; būtība un nozīme.
Anšlavs Eglītis: Jāņa Veseļa sešdesmit gadi.
O. Jēgens: [J. Veseļa] Latvju teiksmas (1966).
J. Veselis: Latvju valoda [dzeja]. Draugam kareivim [dzeja]. Atvēršanās [dzeja].
J. Kadilis: Jāņa Veseļa dzeja laiku tecējumā.
A. Kaugars: Teiksmotāja skatījums (apcere par Jāni Veseli).
V. Toma: Vilkābeles cilts [dzeja]. Teiksmotājam aizsaulē [dzeja].
L. Puže: Tērauda dvēsele (Jāņa Veseļa romānu triloģija).
G. Irbe: Blāzma pār kādu mūžu (Jānis Veselis. Blāzmas staigātāji, 1962. g.).
V. Kalve: Jānis Veselis un viņa pēdējā grāmata (Blāzmas staigātāji, 1962).
O. Jēgens: Racionālais un irracionālais Jāņa Veseļa darbos.

III. Pārskats par Jāņa Veseļa dzīvi un bibliogrāfija.
L. Puže: Pārskats par Jāņa Veseļa dzīvi. Bibliogrāfija ([271.]-300. lpp.)