Runcis

Atmiņu krājums par režisoru un dramaturgu Pēteri Pētersonu.
Sastādītāja un priekšvārda sarakstītāja Ieva Zole.
No vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga.
Māksliniece Dina Ābele.

Saturs
Runcis, kurš aug, jeb vēstules no pagātnes: Eiženija Pētersone, Oļģerts Kroders, Tatjana Suta, Anna Auzere, Mudīte Austriņa, Ilze Jurkāne, Pēteris Auzers, Aleksandrs Auzers, Amarillis Virza, Anna Žīgure, Juris Staune, Velta Toma, Elmārs M. Ēvele, Kārlis Sebris.
Runcis, kurš strādā, jeb Režisors Pētersons un viņa komandas biedri: Velta Krūze, Tīna Hercberga, Alberts Terpilovskis, Gunārs Cīrulis, Vera Gribača, Gunārs Priede, Līvija Akurātere, Dina Kuple, Pāvils Šenhofs, Mudīte Šneidere, Ausma Kantāne, Lilija Dzene, Irēne Meinerte, Kurts Fridrihsons, Imants Ziedonis, Ilmārs Blumbergs, Imants Kalniņš, Staņislavs Gudzuks, Imants Skrastiņš, Tamāra Soboļeva, Imants Zemzaris, Anda Burtniece.
Runcis, kurš dzīvo, jeb Māju Runcis: Eleonora Pētersone, Karīna Pētersone, Dāvis Auškāps, Toms Auškāps, Auce Auškāpa, Raimonds Auškāps.
Runcis, kurš sāpina un top sāpināts, jeb Melnās dienas un darbi: Venta Vecumniece, Vija Artmane, Vladimirs Kaupužs, Viktors Hausmanis, Valentīna Freimane, Aina Matīsa.
Runcis, kuru dievina, jeb Pētera Pētersona skolēni un "audžubērni": Lidija Pupure, Juris Strenga, Astrīda Kairiša, Marina Janaus, Valdis Lūriņš, Edgars Mucenieks, Jānis Reinis, Lāsma Kugrēna, Ārija Stūrniece.
Runcis, kurš iemīlas un mīl, un... jeb Iedvesmas avoti: Ieva Grotuse, Milda Klētniece, Velta Līne, Urzula Adameka, Ingrīda Grass.
Runcis, kuru vēro, jeb Skats no malas: Alfrēds Jaunušans, Pauls Putniņš, Harijs Gulbis, Māra Zālīte, Māra Ķimele, Stella Līpīte, Māra Kokina, Jānis Streičs, Andris Jakubāns.
Pēteris Pētersons 1998.gada 24.maijā Nacionālajā teātrī.
Dziesma par kuģapuiku (K. Leopolds, P. Pētersons).