Mīlestības skartie

Sastādītāja un redaktore Eva Mārtuža.
Mākslinieks Ints Vilcāns.

Anotācija
Maijas Krekles grāmatā apkopoti pazīstamu latviešu kultūras darbinieku biogrāfiski mīlas stāsti, kas lielākoties noslēgušies dramatiski. Šie mīlas stāsti nav izdomāti. Tie nebeidzas, jo dzīvo tālāk dzejā, prozā, mūzikā, leģendās un arī ļaužu valodās.