Spriediet paši

Eseju krājums par garīgām vērtībām.
Sastādītāja Helēna Grīnberga, redaktore Anna Šmite. Ievadu sarakstījusi Baiba Rivža. Dizains Valentīna Ruskule.

Anotācija
Grāmatas pirmajā daļā, manifestējot Latvijas pagājušā gadsimta sākuma garīgās domas spēku, parādīts garīgais tilts uz mūsdienām, otrajā daļā ietvertās esejas raksturo to Latviju, kura savā klēpī auklē nākamo laiku. Grāmata liek apjaust zināšanu, kultūras, mākslas un citu garīgo vērtību milzīgo nozīmi sabiedrības un katra cilvēka dzīvē.

Saturs
1. daļa
Vācelēs krātās, kamolā tītās / Krišjānis Barons
Cīņa par garīgo Latviju / Anna Brigadere
Mīļās Māras pārnākšana / Edvarts Virza
Mūsu jaunatnes ideāli / Jānis Akuraters
Sveika "studentu dzīve"! / Rainis
Divas kultūras saknes / Zenta Mauriņa
Kad Brīvības piemineklis runā / Andrejs Eglītis

2. daļa
Attīstību apliecinošais izglītības gēns / Baiba Rivža
Nesalīdzināmā / Knuts Skujenieks
Ceļā uz Latvijas valsti / Ojārs Zanders
Intelektuālis vēro pats sevi / Žaneta Ozoliņa
Jaunatne un globalizācija / Tālis Tisenkopfs
Gars un laika gars / Arnolds Klotiņš
Nepasakāmā realitāte / Biruta Baumane
Mēs un barbari / Uldis Tīrons
Mecenātisma klasika / Zigmunds Skujiņš
Tad nu spriediet paši! / Jānis Stradiņš
Gaišums bez maskas / Anna Rancāne
Paņemt līdzi var tikai sevi / Eva Mārtuža
Kā novilkt apli / Skaidrīte Gūtmane
Aizmirst lai atcerētos / Ojārs Spārītis
Grāmatā pārvērstā tauta / Anna Šmite
Mākoņi / Anna Žīgure
Mūžīgā gudrība / Helēna Grīnberga
Dārza tālākajā stūrī / Anda Līce

Pielikums
Par izglītības iespējām augstskolās

Izdevuma veids

Rakstu krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9984731790

Klasifikators

Izdošanas gads/vieta

2006, Rīga
Izdevējs: Rīgas balvas biedrība