Dzejnieks – pravietis vai dievišķais āksts?

Daces Vanagas saruna ar dzejniekiem Kārli Vērdiņu un Martu Pujātu.

Izdevējs

Jauniešu laikraksts "LABA"

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Recepcija

ISSN

1407-3587

Recepcijas persona

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

16.04.2001, Rīga