Dzejnieks – pravietis vai dievišķais āksts?

Daces Vanagas saruna ar dzejniekiem Kārli Vērdiņu un Martu Pujātu.

Publisher

Jauniešu laikraksts "LABA"

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

ISSN

1407-3587

Person of reception

Author

Publishing year/ place

16.04.2001, Rīga