Goppera fonda balva

1947 – 1962

K. Goppers (1876–1941) – ģenerālis, Latvijas skautu prezidents, piedalījies strēlnieku kaujās, bijis Vidzemes diviziona komandieris, Rīgas garnizona priekšnieks, 1941. g. čekistu nošauts. 1947. g. dibināts K. Goppera fonds, kas piešķir balvas par literatūras un mākslas darbiem, kuri nozīmīgi jaunatnes nacionālajā audzināšanā. Laureāti tiek paziņoti 2. aprīlī – K. Goppera dzimšanas dienā (regulāri no 1962. gada).

Gads no

1947

Gads līdz

1962

Valsts

Trimda

Kategorija

Apbalvojumi trimdā (1945–1991)

Personas

Andris Ritmanis
Par dzejas krājumu "Ar sapni pagalvī"
2011

Andris Ritmanis
Par "Gudra padomiņa" dziesmu tekstiem
2004

Andrejs Zinbergs
2004

Andris Ritmanis
Par grāmatu „Dzīves drumstaliņas"
2003

Paulīne Zalāne
2000

Nikolajs Kalniņš
Balva piešķirta par korāļu un dzejoļu krājumu "Dieva sliekšņi".
1998

Andrejs Zinbergs
1998

Māra Kalēja
Balva piešķirta par dzejoļu krājumu "Te un tur".
1995

Indra Gubiņa
Balva piešķirta par ceļojumu grāmatu "Ar ēzeli uz Akropoli".
1994

Aleksandrs Pelēcis
Balva piešķirta par darbu "Sibīrijas grāmata".
1994

Darbi

Ar sapni pagalvī : lirika un dzejas
Par dzejas krājumu "Ar sapni pagalvī"
2011

Dzīves drumstaliņas : 1944-1949
Par grāmatu „Dzīves drumstaliņas"
2003

Cilvēka ceļš
2000

Dieva sliekšņi
Balva piešķirta par korāļu un dzejoļu krājumu "Dieva sliekšņi".
1998

Ar ēzeli uz Akropoli
Balva piešķirta par ceļojumu grāmatu "Ar ēzeli uz Akropoli".
1994

Kodola alkas
Par dzejas krājumu "Kodola alkas"
1993

Kas kaitēja nedzīvot
Balva piešķirta par stāstu krājumu "Kas kaitēja nedzīvot".
1991

Mākoņu stūmēji
Balva piešķirta par romānu "Mākoņu stūmēji".
1991

Pārsteigumi un atklājumi
Balva piešķirta par īsprozas krājumu bērniem "Pārsteigumi un atklājumi".
1984

Rīgas Ieviņa
Balva piešķirta par romānu "Rīgas Ieviņa".
1976