Māra Soikane-Trapāne

1 bilde
Lomas: valodniece

Māra Soikane-Trapāne (dzimusi 1953) – valodniece.

Dzimšanas laiks/vieta

16.03.1953
Raštate

Personiska informācija

Dzimusi gleznotāja Jura Soikana un mākslinieka un Ņinas Soikanes ģimenē.
1981: pārcēlās uz dzīvi ASV.
Precējusies ar profesoru Andri Trapānu.

Profesionālā darbība

No 1981: žurnāla "Latvija Šodien" līdzstrādniece.
Latviešu valodas skolotāja "3x3" nometnē Kalifornijā, Katskiļos, Kursā, Mežotnē.

ALA Izglītības biroja vadītājas vietniece.
ALA lekšējas informācijas biroja izdevuma redaktore.

Grāmatas
1985, 1987, 1991
: Latviešu valodas pamata un tematisks vārdu krājums = Latvian basic and topical vocabulary.

Godalgas

1982: prof. Annas Ābeles piemiņas fonda godalga par labāko jaunas zinātnieces pētījumu par latviešu valodu: "Die deutschen Lehnwoerter un die lettischen Fassung der Ligger Schragen von 1740".


Brīvi pārvalda vācu, angļu, franču un zviedru valodas.

Citātu galerija

".. šodienējā izcilā latviešu valodas zinātniece Māra Soikane-Trapāne savā bērnībā nav nevienu dienu bijusi latviešu skolās, jo tādu Vācijā nebija. Latviešu valodu, tās mīlestību un kultūras apziņu viņā ir iedēstījuši un ieaudzinājuši tēvs Juris un māte Ņina. Nu redzam, kas no šiem sākumiem latviešu ģimenē ir veidojies un tapis: mums ir jauna, apdāvināta latviešu valodas un kultūras pētniece un zinātniece – Māra Soikane-Trapāne. Viņas ilgais, pacietīgais darbs šim mūsu laikam tik vajadzīgās vārdnīcas radīšana un viņas darbi, veikumi latviešu skolās, sabiedrībā, organizācijās un presē bez skaļuma vēsti, ka to visu bez īstas mīlestības un veltīšanās nevarētu vis padarīt un veikt. Visos šinīs pasākumos Māra ir ar sevi visu. Viņas rakstus lasot un viņā klausoties, ir sajūta, ka Mārai latviešu valodas dzīvošana ir viņas mīlestība un viņas pašas dvēseles īstā un pilnīgā elpošana."

Klīdzējs, Jānis. Latviešu valoda – pašiem un svešiem. Laiks, 1986, 26. martā.

Par vārdnīcu "Latviešu valodas pamata un tematisks vārdu krājums" (Rockville, 1985)

"Grāmata ir pirmā šāda veida vārdnīca latviešu valodā. Sastādītājas vārdiem runājot, "vārdnīcas galvenais mērķis ir seklas un trūcīgas latviešu valodas paplašināšana, vienlaikus nostiprinot arī valodas pamatus. Vārdnīca domāta visām paaudzēm. [..] Vārdnīcas pirmo daļu veido latviešu vārdu pamatkrājums. Tajā alfabētiskā secībā sakārtoti 1.000 visbiežāk lietotie latviešu rakstu valodas vārdi. Vārdi tulkoti angļu valodā, sniedzot to dažādās nozīmes un ilustrējot tās ar piemēriem. Pētījumos aplēsts, ka pirmie 1000 visbiežāk lietotie latviešu valodas vārdi sedz līdz 75 proc. jebkura teksta. Pamata krājuma vārdi derīgi, lai vārdnīcas lietotājs spētu izteikties vienkāršākā sarunā. Vārdnīcas otrā daļa ir tematisks vārdu krājums, kas aptver ap 6000 vārdu, tātad vārdnīcas kopējais apjoms satur ap 7000 vārdu. Tematisko vārdu krājumu veido 19 tematiskas grupas un 10 apakšgrupas. [..] Latviešu valodas pamata un tematiskais vārdu krājums ir praktiski lietojama vārdnīca ik dienas vajadzībām."

Silkalna, Selga. Īsta zelta bedre. Austrālijas Latvietis, 1986, 4. apr.

Saiknes

Juris Soikans - Tēvs

Nodarbes

Dzimtais vārds

Māra Florence Soikane

Izglītība

–1972
Dortmunde
Beigusi mācījas Dortmundes Gētes Jauno valodu ģimnazijā.

1972–1974
Vestfāles Vilhelma universitāte
Minstere
Studējusi angļu valodu un pedagoģiju.

1977–1982
Stokholmas Universitāte
Stokholma
Studējusi baltu filoloģiju – latviešu valodas gramatiku, sintaksi, semantiku, fonētiku, dialektoloģiju, latviešu literārās valodas attīstību, vecos latviešu tekstus, ievadu lietuviešu valodā un ievadu senprūšu valodā.

1982
Stokholmas Universitāte
Stokholma
Beigusi ar filoloģijas kandidātes grādu baltu filoloģijā, baltu un vācu valodās.

Darbavieta

Glendeila
American Graduate School Of International Management vācu valodas instruktore.

1978–1979
Stokholma
Aspazijas Gadagrāmatas redkollēģijā.

1982
Žurnāls "Latvija Šodien"
Līdzstrādniece.

Dalība organizācijās

1978
Akadēmiskā organizācija "Ramave"
Eiropas kopas locekle.

Dzīvesvieta

1981
Glendeila

Ceļojums

1991
Austrālija
Viesojās pie Austrālijas latviešiem.

1992
Latvija

Apbalvojumi

PBLA Kultūras fonda Atzinības raksts
PBLA Kultūras fonda balva pedagoģijas nozarē par vārdnīcas "Latviešu valodas pamata un tematisko vārdu krājums" sastādīšanu.
1988

Goppera fonda balva
Goppera fonda balva par vārdnīcas "Latviešu valodas pamata un tematisko vārdu krājums" sastādīšanu.
1988