Zita Kārkla

1 bilde

Dzimšanas laiks/vieta

14.04.1979
Rīga

Profesionālā darbība

2010: pirmā zinātniskā publikācija "Sieviete un mūsdienu latviešu literatūra. Femīnais laiks un telpa Noras Ikstenas un Ingas Ābeles īsprozā" krājumā Littera Scripta. Nr. 7, 19.–24. lpp.

Monogrāfija

2022: "Iemiesošanās. Sievišķās subjektivitātes ģenealoģija latviešu rakstnieču prozā".

Dzīvesvieta

Jūrmala

Izglītība

–1995
Saulkrastu vidusskola
Saulkrasti

–1998
Ziemeļvalstu ģimnāzija
Rīga

1998–1999
Hāmara
Hedmarktoppen folkehøyskole

1999–2001
Latvijas Universitāte
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

2003–2006
University Blvd 420, Indianapolis
Indiana University–Purdue University IndianapolisHumanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās

2008–2010
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā

2010–2015
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas doktora grāds latviešu literatūras vēsturēPromocijas darbs "Sieviete latviešu prozā ginokritikas aspektā (1960–2010)"

Darbavieta

2015–2017
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Pētniece

2017
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Literāro tekstu vietne "Ubi Sunt"Galvenā redaktore

01.01.2019
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Mūkusalas iela 3, Rīga
Pētniece