Zita Kārkla

1 picture

Birth time/place

14.04.1979
Rīga

Professional activity

2010: pirmā zinātniskā publikācija "Sieviete un mūsdienu latviešu literatūra. Femīnais laiks un telpa Noras Ikstenas un Ingas Ābeles īsprozā" krājumā Littera Scripta. Nr. 7, 19.–24. lpp.Monogrāfija2022: "Iemiesošanās. Sievišķās subjektivitātes ģenealoģija latviešu rakstnieču prozā".

Occupations

Residence

Jūrmala

Education

–1995
Saulkrastu vidusskola
Saulkrasti

–1998
Ziemeļvalstu ģimnāzija
Rīga

1998–1999
Hāmara
Hedmarktoppen folkehøyskole

1999–2001
University of Latvia
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

2003–2006
University Blvd 420, Indianapolis
Indiana University–Purdue University IndianapolisHumanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās

2008–2010
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā

2010–2015
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas doktora grāds latviešu literatūras vēsturēPromocijas darbs "Sieviete latviešu prozā ginokritikas aspektā (1960–2010)"

Working place

2015–2017
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Pētniece

2017
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Literāro tekstu vietne "Ubi Sunt"Galvenā redaktore

01.01.2019
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Mūkusalas iela 3, Rīga
Pētniece