Zigurds Bārda

4 bildes

04.04.1916 – 01.08.1984

Zigurds Bārda (1916–1984) – žurnālists, literāts. Paulīnas un Friča Bārdas dēls. Mācījies Rīgas Valsts paraugpamatskolā, Rīgas pilsētas 2. ģimnāzijā un Latvijas Universitātē. Darbojies kā žurnālists vai strādājis laikrakstu un žurnālu redakcijās. 1944. gadā kā kara ziņotājs nonācis Vācijā. Darbojies žurnālistikā, rakstījis feļetonus ar Meta Metuma vārdu. 1948. gadā izceļoja uz Austrāliju, dzīvoja Melburnā, darbojās latviešu sabiedriskajā un kultūras dzīvē, arī laikraksta "Austrālijas Latvietis" redakcijā. Uzstājies ar priekšlasījumiem par tēvu Frici Bārdu un māti Paulīni Bārdu, kā arī tēvoci Antonu Bārdu. Sarakstījis vairākas lugas, spēlējis teātris Melburnas Latviešu teātrī, publicējis stāstus un bērnības atmiņu tēlojumus.

Dzimšanas laiks/vieta

04.04.1916
Rīga

Miršanas laiks/vieta

01.08.1984
Melburna

Personiska informācija

Dzimis Paulīnas un Friča Bārdas ģimenē.
Pēc Friča Bārdas nāves Paulīna Bārda ar meitu Ulriku Tamāru un dēlu Zigurdu pārcēlās uz Pociemu. 1921: atgriezās Rīgā.

1944: nonāca Vācijā kā kara žurnālists.
1948: 26. novembrī izceļojis uz Austrāliju.

Profesionālā darbībaPirmā publikācija
1929: "Manas atmiņas par skolu" publicēta laikrakstā "Latvija Jaunatne" 54. numurā.
1934: publicējis rakstu "Jauks sports vasarā – ceļot kajakā" izdevumā "Sporta pasaule".

Feļetonu publikācijas periodikā ar pseidonīmu Mets Metums. "Savos feļetonos viņš neraugās pēc augstām un gudrām lietām, bet labprāt pačalo par ikdienas parādībām un cilvēciņiem."
Laikrakstā "Austrālijas Latvietis" publicēti stāstiņi un bērnības atmiņas.

Ar pseidonīmu Kaspars Pociems (vai iniciāļiem K. P.) publicējies žurnālā "Gaisma" un "Dzimtenes kalendārā", ar pseidonīmu Dāvids Draugs - katoļu biļetena "Gredzens" bērnu pielikumā.
Rakstījis īslugas un skečus skolu izrāžu vajadzībām.
1966: bērnu luga "Ziemassvētki Silavā".
1967: bērnu luga "Saulstaru viesi".
1971: bērnu luga "Baltastīte un taurenīte".
Īsluga "Dāmu asols" (1967).

Citātu galerijaPar Zigurda Bārda personību un daiļradi
"Es vēl ļoti labi atceros 1935. gadu, kad "Sporta pasaules" redakcijā ienāca pamaza auguma jauneklis un piedāvāja savu rakstu darbiņu – "Jauks sports vasarā – ceļot kajakā". Tas palicis viņa pirmais publicējums. [..] Metam, kā to diendienā dēvē draugi, ir daudzas intereses, no sabiedriskā darba un teātra līdz avīžniecībai, bet vēl līdz šai dienai viņš sevi skaita arī par sporta cilvēku. Austrālijā viņš pārskolojies par mašīnburtlici Austrālijas latviešu avīzē, un tas nozīmē smagas darba dienas. Nedēļu nogalēs ir dažādi sabiedriskie pienākumi. Kad lai raksta? Zigurda Bārdas un Meta Metuma īstā vieta tomēr būtu tikai avīžniecība, kaut arī daži mēģinājumi apliecina arī dotības daiļliteratūrā – lugu rakstīšanā un humoristiskajā dzejā."
Šmits Arnolds. Arī Metam jau 50 gadu. Laiks, Nr.26 (30.03.1966)

Saiknes

Antons Bārda - Tēvabrālis
Fricis Bārda - Tēvs
Paulīna Bārda - Māte

Pseidonīms

Dāvids Draugs, Mets Metums, Kaspars Pociems

Izglītība

Rīgas Valsts paraugpamatskola
Rīga

1936
Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
1936: beidzis mācības.

1936–1940
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: pedagoģija.

Darbavieta

Laikraksts "Tēvija" (1941–1945)
Rīga
Strādāja redakcijā.

Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skola
Melburna
Skolotājs, nostrādāja 13 gadus.

Melburna
Melburnas Latviešu teātra direktors un aktieris.

1937–1939
Laikraksts "Rīts" (1934–1940)
Rīga
Strādāja redakcijā.

1946–1947
Laikraksts "Latvija" (1946–1986)
Gincburga
Strādāja redakcijā.

1949–1969
Laikraksts "Austrālijas Latvietis"
Melburna
Strādāja redakcijā.

1970
Melburna
No 1970: Melburnas latviešu ev.-lut. draudzes izdevuma "Mūsu Dzīve" redaktors.

Dienests

Latviešu leģions
Kara ziņotājs.

5. Rīgas kājnieku pulks.

Dalība organizācijās

Emigrē

26.11.1948
Austrālija

Muzeji

Pārapbedīts

1998
Umurgas kapi
1998. gadā pārapbedīts Umurgas kapos līdzās vecākiem.

Apglabāts

06.08.1984
Melburna
Apglabāts latviešu kapu nodalījumā kapsētā "Fawkner".