Voldemārs Jākobsons

Lomas: dzejnieks

21.01.1894 – 1931

Dzimšanas laiks/vieta

21.01.1894
Lizums
Dzimis Lizuma pagastā.

Miršanas laiks/vieta

1931

Personiska informācija

JĀKOBSONS Voldemārs (1894 Lizuma pag. - 1931 PSRS) - dzejnieks.
Dz. bezzemnieku ģim. Beidzis Jaunpiebalgas pils. skolu. 1. pas. kara laikā bijis vada komandieris frontē. Darbojies LSD Malienas org-jā. Pilsoņu kara laikā bijis politdarbinieks latv. strēlnieku pulkos. Vēlāk cīnījies par pad. varu Armēnijā un Gruzijā. Dzejoļi public. latv. periodikā PSRS. Izd. krāj. "Degošās tāles" (1926) un "Gaitas" (1930). J. mākslinieciski nozīm. dzejoļiem raksturīgs liriskā varoņa - cīnītāja pārdzīvojuma tiešums, tradicionāla romantisma lirikas tēlainība. J. dzeja nav brīva no laikmeta oficiālajām idejiskajām nostādnēm. - Ps.: Incognito.
Izd. dzejoļu izlase "Tālumu gājiens" (1977).
L. Zvaigznīte M. Nav nāves tam darbam... // Dzirkstele, 1967, 27.IV.
B. Tabūns

Nodarbes

Izglītība

mācījiesbeidzis Jaunpiebalgas pilsētas skolu