Voldemārs Jākobsons

1 picture
Roles: poet

21.01.1894 – 1931

Voldemārs Jākobsons (1894–1931) – dzejnieks. Izdoti dzejoļu krājumi "Degošās tāles" (1926) un "Gaitas" (1930). PSRS laikā dzejoļi publicēti latviešu periodikā. Mākslinieciski nozīmīgākajiem dzejoļiem raksturīgs liriskā varoņa – cīnītāja pārdzīvojuma tiešums, tradicionāla romantisma lirikas tēlainība. Dzeja nav brīva no laikmeta oficiālajām idejiskajām nostādnēm.

Birth time/place

21.01.1894
Lizums
Dzimis Lizuma pagastā.

Place/time of death

1931
Maskava

Personal information

Dzimis bezzemnieku ģimenē. 

1. pasaules kara laikā bijis vada komandieris frontē. Darbojies LSD Malienas organizācijā. Pilsoņu kara laikā bijis politdarbinieks latviešu strēlnieku pulkos. Vēlāk cīnījies par padomju varu Armēnijā un Gruzijā. 

Professional activity

DZEJOĻU KRĀJUMI

1926: "Degošās tāles"
1930: "Gaitas" 

IZLASE

1977: "Tālumu gājiens"

Dzejoļi publicēti latviešu periodikā PSRS. 

Quotes

PAR VOLDEMĀRU JĀKOBSONU

"Puisis vidēja auguma, plecīgs, padrukns, platām gaišpelēkām acīm, īsi apcirptiem gaišiem matiem, vien mēr lietišķs, mazrunīgs – tādu viņu atceras darbabiedri."

Tālumu gājējs. Dzirkstele, nr. 99, 20.08.1977.

PAR VOLDEMĀRA JĀKOBSONA DAIĻRADI

"Voldemāra Jākobsona literārais mantojums nav plašs – apmēram 400 dzejoļu. Daļa no tiem sakopota krājumos "Degošās tāles" (1926) un "Gaitas" (1930), pārējie palikuši periodikā.
Par nosacītu robežšķirtni V. Jākobsona daiļradē iezīmējas 1926. gads, kad izdots viņa pirmais krājums. Grāmatas "Degošās tāles" tematikā ietverta cīņa par revolūciju un latviešu strēlnieku kauju ceļi, atmiņas par dzimto Latviju un Kaukāza atmoda, personisko zaudējumu smeldze un to likteņu apbrīns, kurus pacēla savos spārnos revolūcija. Mākslinieciskajā izteiksmē savijas divas tendences – romantiski pacilāts, simbolu un alegoriju valodā izteikts revolūcijas vispārinājums un reālistiskas, ar reportāžas precizitāti pierakstītas liecības par savu laiku.
Krājumā "Gaitas" un pārējos dzejas darbos, kas rakstīti pēc 1926. gada, V. Jākobsons turpina risināt strēlnieku cīņas tematiku, atskatās pagātnē ("1914. gads", "Nakts sapulce Ložmetējkalnā"), cildina revolūcijas kareivju varoņdarbu ("Strēlnieks no Dobeles"), atminas cīņu epizodes, vērojot jaunās dzīves pulsējumu kauju vietās. Dzejnieku aizrauj psiholoģiskās pārveides procesi, kurus rosina kolektivizētais darbs."

Tālumu gājējs. Dzirkstele, nr. 99, 20.08.1977.

Occupations

Pseudonym

Incognito

Education

Jaunpiebalgas draudzes skola
Raiņa iela 10, Jaunpiebalga
Beidzis Jaunpiebalgas pilsētas skolu.

University of Latvia
Rīga
Studijas juridiskajā fakultātē.

Maskava
Žurnālistikas studijas.

Working place

Latvija
Bijis aptiekāra palīgs.

Sanktpēterburga
Strādājis laikrakstā "Komunists".

Service

1. pasaules kara laikā bijis vada komandieris frontē.

Participation in organisations

Latvijas Sociāldemokrātija (LSD)
Malienas pagasts
Biedrs.