Vigo Burģis

1 bilde

25.11.1925 – 26.04.2003

Burģis Vigo (1925–2003) – aktieris un dzejnieks. Kopš 1951. gada dzīvoja ASV. Dzejoļu izlasē "Dvēseles autobiogrāfija” (1996) apkopoti dzejoļi rakstīti 1942–1995. Krājums ataino dzejnieka dzīves gājumu, tā ir lirisku pārdomu dzeja, kurā nereti ieskanas patriotiski un reliģiski motīvi. Galvenokārt rakstījis kvartās, vēlāk parādās daudzveidīgākas dzejas formas.

Dzimšanas laiks/vieta

25.11.1925
Rīga

Miršanas laiks/vieta

26.04.2003
Indianapolisa

Personiska informācija

20. gs. 30. gadu sākumā kopā ar vecākiem pārcēlies uz Madonu.

1944: kā leģionārs nonācis Vācijā, bijis gūstā.
1951: izceļoja uz ASV.

1956: oktobrī Indianapolē mācītājs V. Isaks salaulāja Vigo Burģi un Valdu Irbi.

Profesionālā darbībaLiterārā darbība
1942:17 gadu vecumā Jelgavā uzrakstījis stāstu "Par vēlu" skolas izsludinātā domrakstu sacensībā un ieguvis pirmo vietu / stāsts pirmoreiz publicēts "Treji Vārti" Nr. 218, 2006.
1945
: viena no pirmajā publikācijām dzejolis "Sapnis jūrmalā" 4. Latviešu kājnieku pulka kultūras un audzināšanas daļas izdevuma "Saucējs" 6. numurā, 25. aug.
Dzejas publikācijas izdevumā "Nameja Gredzens", latviešu jaunatnes mēnešrakstos "Lāpa", "Ulubele" un "Raksti" un "Jaunā Gaita" (kopš 1955), laikrakstos "Latvija", "Laiks", žurnālā "Treji Vārti".

1952–1957
: Indianapoles Latviešu biedrības biļetena "Ausma” redaktors un nodaļas redaktors.
1955–1957: žurnāla "Jaunā Gaita” redaktors.

Aktīvi darbojās latviešu trimdas sabiedrībā Indianapolē – Indianapoles latviešu jauniešu kopā un literārajā pulciņā; vadīja Indianas latviešu biedrības sporta kopu (kopš 1957); spēlējis teātri un iestudējis izrādes Indianopoles Latviešu dramatiskajā kopā, rakstījis dzejoļus un īsprozu.
Vieglatlēts ar atzīstamiem rezultātiem.
1961: sekmīgi piedalījies arī "Both Tarkington Civic" teātra "Kapteiņa paradīzes" izrādēs.

Citātu galerijaPar dzejoļu krājumu "Dvēseles autobiogrāfija" (1995)
"Autors pats to nosaucis par "dvēseles autobiogrāfiju". Vigo lielākoties rakstīja kvartās. Tās ir liriskas, intimas un dziļi izjustas vārsmas, kam zināma tuvība ar Jāni Ziemeļnieku un Valdi Grēviņu. Krājuma pirmajā nodaļā ir sakopoti jaunības laika dzejoļi. Tie stāsta par meklēto un dažkārt neatrasto mīlestību, par tikšanos un šķiršanos. Otrā nodaļā ievītas kara gados rakstītās vārsmas. Tajās pieminētas bijušas dienas, dzimtene un mājas. Trešā nodaļā – dzejoļi par bēgļu nometnēs nodzīvoto laiku. Bijušais gūsteknis redz jaunas sejas, var atkal mīlēt un cerēt. Dzejnieks sāk pievērsties reliģiskām un pārlaicīgām tēmām, īpaši tās dominē krājuma nodaļā "Pie dzīvības un mūžības vārtiem", kuras dzejoļi rakstīti brieduma gados. Burģis sāk arī eksperimentēt ar dažādām dzejas formām."
EVK. Dzejniekam Vīgo Burģim mūžībā aizejot. Laiks, 2003, 24. maijs.Par Vigo Burģa teātra darbību
"Eslingenas teātra izrādes bija Vigo Burģa skatuves mākslas augstskola, un iemantoto pieredzi viņš lika lietā pēc izceļošanas uz ASV, kur apmetās uz dzīvi Indianapolē un jau 1951. gadā režisora Roberta Vanaga vadībā piedalījās vietējā Latviešu dramatiskā ansambļa izrādē R. Blaumaņa lugā "Zagļi". Tāpat kā daudziem teātra entuziastiem, dienas pagāja maizes darbā – Vigo strādāja par laboratorijas techniķi kādā medikamentu firmā, bet vakari aizjoņoja Indianapoles latviešu dramatiskajā ansamblī, kur viņš iestudēja daudz izrāžu. Par veiksmīgāko režijas darbu viņš pats atzina M. Zīverta lugas "Kā zaglis naktī" iestudējumu 1980. gadā, par ko saņēma Ādolfa Alunāna balvu. Līdzās šim iestudējumam virknējās citi: "Zīverta "Kāds, kura nav", V. Celma "Vecdambju teika", A. Brigaderes "Sprīdītis", A. Eglīša "Ferdinands un Sibila", G. Alchimoviča "Viļņi" un "Maskavas olimpiāde", bet par saviem veiksmīgākajiem aktierdarbiem Vigo Burģis atzina Kurcuma lomu (Eglīša "Homo Novus" dramatizējumā) un meistaru Valdemāru (Zīverta drāmā "Tvans")."
Hausmanis, Viktors. Tā viņi aiziet.. pa skuju taku. Laiks. 2003. 19. jūl.

Dzīvesvieta

Izglītība

Madona
Mācījies Madonas pamatskolā.

Madonas ģimnāzija
Madona

Eslingenas Latviešu ģimnāzija
Eslingene pie Nekāras

1943
Jelgavas Hercoga Pētera ģimnāzija
Jelgava

Darbavieta

Indianapolisa
Laboratorijas tehniķis medikamentu firmā.

1955–1957
Žurnāls "Jaunā Gaita"
Toronto
Redaktors.

Dalība organizācijās

Amerikas Savienotās Valstis
Amerikas Latviešu Jaunatnes apvienība (ALJA).

Daugavas Vanagi

1967
Latviešu preses biedrība
Amerikas Savienotās Valstis

Dienests

1943
Latviešu leģions
Iesaukts; cīnījies 15. latviešu divīzijā.

Apcietinājums

1945–1946
Zedelgema
Atradās gūstā.

Apglabāts