Valentīns Ozoliņš

Lomas: grafiķis

Valentīns Ozoliņš (1927) – grafiķis. Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu. Strādājis Latvijas Valsts izdevniecībā un apgādā "Zvaigzne", vadījis Latvijas estampu darbnīcu. Ilustrējis un veidojis māksliniecisko ietērpu vairāk nekā simt grāmatām. Izstādēs piedalījās kopš 1958. gada, rīkoja personālās prezentācijas vairākās pilsētās.

Dzimšanas laiks/vieta

01.09.1927
Ludzas apriņķa Pasienes pagasts Skripčinas muižā.

Personiska informācija

Dzimis robežsarga ģimenē.

Profesionālā darbība

Profesionāls grafiķis, veidojis daudzu grāmatu ilustrācijas un māksliniecisko noformējumu, to vidū:
Dž. Bokačo "Dekamerons” (1958:; Jāņa Ezeriņa "Tornis” (1959); Viktora Igo „Nožēlojamie” (1960); Austras Skujiņas "Dzeja”, (1960); Luija Feihtvangera "Goija” (1962); Juoza Baltuša "Noveles par mīlestību” (1967); Viljama Folknera "Izlase”, (1979); Māras.Zālītes "Rīt varbūt” (1979); Vizmas Belševicas "Kamolā tinēja” (1981).

Nodarbes

Izglītība

–1955
Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmija
Kalpaka bulvāris 13, Rīga
Grafikas nodaļa; diplomdarbs – ogles zīmējuma tehnikā ilustrācijas Annas Sakses romānam "Darba cilts”.

Ludzas Valsts vidusskola
Ludza

Dalība organizācijās