Valentīns Ozoliņš

Valentīns Ozoliņš (1927) – grafiķis. Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu. Strādājis Latvijas Valsts izdevniecībā un apgādā "Zvaigzne", vadījis Latvijas estampu darbnīcu. Ilustrējis un veidojis māksliniecisko ietērpu vairāk nekā simt grāmatām. Izstādēs piedalījās kopš 1958. gada, rīkoja personālās prezentācijas vairākās pilsētās.

Birth time/place

01.09.1927
Ludzas apriņķa Pasienes pagasts Skripčinas muižā.

Personal information

Dzimis robežsarga ģimenē.

Professional activity

Profesionāls grafiķis, veidojis daudzu grāmatu ilustrācijas un māksliniecisko noformējumu, to vidū:
Dž. Bokačo "Dekamerons” (1958:; Jāņa Ezeriņa "Tornis” (1959); Viktora Igo „Nožēlojamie” (1960); Austras Skujiņas "Dzeja”, (1960); Luija Feihtvangera "Goija” (1962); Juoza Baltuša "Noveles par mīlestību” (1967); Viljama Folknera "Izlase”, (1979); Māras.Zālītes "Rīt varbūt” (1979); Vizmas Belševicas "Kamolā tinēja” (1981).

Occupations

Education

–1955
Teodora Zaļkalna Valsts Mākslas akadēmija
Kalpaka bulvāris 13, Rīga
Grafikas nodaļa; diplomdarbs – ogles zīmējuma tehnikā ilustrācijas Annas Sakses romānam "Darba cilts”.

Ludza State Secondary School
Ludza

Working place

Participation in organisations