Valentīns Lakstīgala

12.02.1920 – 24.02.1998

Dzimšanas laiks/vieta

12.02.1920

Miršanas laiks/vieta

24.02.1998

Personiska informācija

Lakstīgala Valentīns |(1920. 12.II - 1998. 24.II, apbed. Talsu Vācu kapos) - ārsts un dzejnieks.
Stud. LU Medicīnas fak. (1938-43). Bijis 1. policijas pulka leitnants, kara ārsts. Ieslodzīts filtrācijas nometnē netālu no Ļeņingradas (1945 III - 1946 I). Ar Talsiem saistīts kopš 1956, kad sācis strādāt par iecirkņa terapeitu Talsu poliklīnikā, vēlāk par ordinatoru Talsu slimnīcas terapijas nodaļā. Bijis arī infekcionists un rentgenologs tuberkulozes dispanserā. Dzejoļi public. laikr. "Talsu Vēstis" un kopkrāj. "Mīlestība sāpēs" (2000).
A.Rožkalne

Profesionālā darbība

Dzejoļi publicēti laikrakstā "Talsu Vēstis".

Izglītība

1938–1943
studējisLU Medicīnas fak.

Apglabāts