Valentīns Lakstīgala

Roles: doctor, doctor, poet

12.02.1920 – 24.02.1998

Birth time/place

12.02.1920

Place/time of death

24.02.1998

Personal information

Lakstīgala Valentīns |(1920. 12.II - 1998. 24.II, apbed. Talsu Vācu kapos) - ārsts un dzejnieks.
Stud. LU Medicīnas fak. (1938-43). Bijis 1. policijas pulka leitnants, kara ārsts. Ieslodzīts filtrācijas nometnē netālu no Ļeņingradas (1945 III - 1946 I). Ar Talsiem saistīts kopš 1956, kad sācis strādāt par iecirkņa terapeitu Talsu poliklīnikā, vēlāk par ordinatoru Talsu slimnīcas terapijas nodaļā. Bijis arī infekcionists un rentgenologs tuberkulozes dispanserā. Dzejoļi public. laikr. "Talsu Vēstis" un kopkrāj. "Mīlestība sāpēs" (2000).
A.Rožkalne

Professional activity

Dzejoļi publicēti laikrakstā "Talsu Vēstis".

Occupations

Education

1938–1943
studējisLU Medicīnas fak.

Buried