Valdis Klīvers

2 bildes
Lomas: rakstnieks

06.11.1915 – 08.09.1984

Valdis Klīvers (1915–1984) – rakstnieks. Stāsti ir spraigi, kompozicionāli tvirti, nereti ar novelistisku nobeigumu.

Dzimšanas laiks/vieta

06.11.1915
Arhangeļska
Dzimis Arhangeļskā, Krievijā, konkrēta vieta nav zināma.

Miršanas laiks/vieta

08.09.1984
Rīga

Personiska informācija

Dzimis jūrnieka un ostas strādnieces ģimenē. 1919. gadā ģimene atgriezusies Latvijā.

Profesionālā darbība

1934,14. janv.: pirmā publikācija – tēlojums "Bezdarbnieka jaungada nakts"– Liepājas laikrakstā "Strādnieku Avīze".
Tajā pašā gadā turpat publicēti īsās prozas darbi "Naktspatversme", "Lielpilsēta", "Sestdienas vakars". Lielāku prozas darbu Valdis Klīvers bija iecerējis 1940. gadā, taču sākās Otrais pasaules karš.
Pēc kara periodikā publicēti vairāki īsās prozas darbi.

Stāstu krājumi
1956: "Bīstamie sēkļi".
1961: "Cilvēki un garāmgājēji".
1967: "Rūgtais vīns".
1977: "Kamēr saule pie debesīm".

Proza bērniem
1947: stāsts bērniem "Ceturtais postenis".
1949: "Traktoru stacijas mazā saimniece".

Citātu galerija

"Valdis Klīvers gāja uz noveli, uz šo grūti sasniedzamo īsprozas virsotni. Meklēja, slīpēja īstākos vārdus cilvēku psiholoģijas atsegsmei. Bieži vien atrada un tad bagātināja latviešu padomju prozas apcirkņus. Izlases "Sirdsapziņa spogulī" (1965) pēcvārdā Ēvalds Vilks par noveli "Žēl pātagas" saka: "Nekā lieka, proza tik skaidra un dzidra kā zeltkaļa darbs."

Brasla, Ilmārs. Rakstnieka lēnais gājums. Karogs, Nr. 12, 1984, 176. lpp.
"Valdis Klīvers nav daudzrakstītājs, tomēr ar morāles, ētikas jautājumu risinājumu, smeldzi pēc pilnvērtīga šodienas cilvēka savu īpatnēju vietu mūsu stāstniecībā viņš patur, kaut gan aicinājums pēc plašāka dzīves pretrunu atspoguļojuma, konsekventāka mākslinieciskā izstrādājuma un valodas plastikas vēl arvien paliek spēkā."

Būmanis, Arnolds. Lai nebūtu viens. Karogs, Nr. 5, 1978, 166. lpp.“[..] ar kvantitāti Valdis Klīvers nevar lepoties.
Viņa literārās darbības līdzšinējais gājums atstāj tādu iespaidu, ka rakstnieks
strādā lēni, pacietīgi, bet neatlaidīgi. Ap viņa stāstiem nav sacēlušās
plašākas polemikas un strīdiņi, kā tas šad tad gadījies ar viena otra
stāstnieka daiļdarbiem. Kritiķi nav viņu pārāk lutinājuši arī ar pagodinošiem
vārdiem plašākās apcerēs un literatūras problēmu rakstos. Bet sava vieta Valdim
Klīveram latviešu padomju stāsta un noveles izveidē, bez šaubām, ir.”

Čākurs,
Jānis. Valdim Klīveram – piecdesmit. Karogs, Nr. 11, 1965, 144. lpp.

Saiknes

Mersede Salnāja - Bijusī sieva

Nodarbes

Dzimtais vārds

Voldemārs Luste

Izglītība

Izglītību turpinājis pašmācībā.

Liepāja
Beidzis pamatskolu Liepājā.

Liepāja
Iestājies Liepājas valsts vidusskolā, bet materiālu apstākļu dēļ izstājies no priekšpēdējās klases.

Darbavieta

–1934
Strādājis dažādus gadījuma darbus – par mežstrādnieku, krāsotāju, kurinātāju uz kuģiem.

1945–1948
Laikraksts "Cīņa"
Blaumaņa iela 38/40, Rīga
Līdzstrādnieks

Dzīvesvieta

1915–1919
Arhangeļska

1919–1934
Liepāja

1934–1984
Rīga

Apcietinājums

1943
Salaspils koncentrācijas nometne
Salaspils memoriāls

Dalība organizācijās

1946–1984
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs

Apglabāts

Raiņa kapi