Valdis Klīvers

2 pictures
Roles: author

06.11.1915 – 08.09.1984

Valdis Klīvers (1915–1984) – rakstnieks. Stāsti ir spraigi, kompozicionāli tvirti, nereti ar novelistisku nobeigumu.

Birth time/place

06.11.1915
Arhangeļska
Dzimis Arhangeļskā, Krievijā, konkrēta vieta nav zināma.

Place/time of death

08.09.1984
Rīga

Personal information

Dzimis jūrnieka un ostas strādnieces ģimenē. 1919. gadā ģimene atgriezusies Latvijā.

Professional activity

1934,14. janv.: pirmā publikācija – tēlojums "Bezdarbnieka jaungada nakts"– Liepājas laikrakstā "Strādnieku Avīze".
Tajā pašā gadā turpat publicēti īsās prozas darbi "Naktspatversme", "Lielpilsēta", "Sestdienas vakars". Lielāku prozas darbu Valdis Klīvers bija iecerējis 1940. gadā, taču sākās Otrais pasaules karš.
Pēc kara periodikā publicēti vairāki īsās prozas darbi.

Stāstu krājumi1956: "Bīstamie sēkļi".
1961: "Cilvēki un garāmgājēji".
1967: "Rūgtais vīns".
1977: "Kamēr saule pie debesīm".

Proza bērniem1947: stāsts bērniem "Ceturtais postenis".
1949: "Traktoru stacijas mazā saimniece".

Quotes

"Valdis Klīvers gāja uz noveli, uz šo grūti sasniedzamo īsprozas virsotni. Meklēja, slīpēja īstākos vārdus cilvēku psiholoģijas atsegsmei. Bieži vien atrada un tad bagātināja latviešu padomju prozas apcirkņus. Izlases "Sirdsapziņa spogulī" (1965) pēcvārdā Ēvalds Vilks par noveli "Žēl pātagas" saka: "Nekā lieka, proza tik skaidra un dzidra kā zeltkaļa darbs."

Brasla, Ilmārs. Rakstnieka lēnais gājums. Karogs, Nr. 12, 1984, 176. lpp.
"Valdis Klīvers nav daudzrakstītājs, tomēr ar morāles, ētikas jautājumu risinājumu, smeldzi pēc pilnvērtīga šodienas cilvēka savu īpatnēju vietu mūsu stāstniecībā viņš patur, kaut gan aicinājums pēc plašāka dzīves pretrunu atspoguļojuma, konsekventāka mākslinieciskā izstrādājuma un valodas plastikas vēl arvien paliek spēkā."

Būmanis, Arnolds. Lai nebūtu viens. Karogs, Nr. 5, 1978, 166. lpp.“[..] ar kvantitāti Valdis Klīvers nevar lepoties.
Viņa literārās darbības līdzšinējais gājums atstāj tādu iespaidu, ka rakstnieks
strādā lēni, pacietīgi, bet neatlaidīgi. Ap viņa stāstiem nav sacēlušās
plašākas polemikas un strīdiņi, kā tas šad tad gadījies ar viena otra
stāstnieka daiļdarbiem. Kritiķi nav viņu pārāk lutinājuši arī ar pagodinošiem
vārdiem plašākās apcerēs un literatūras problēmu rakstos. Bet sava vieta Valdim
Klīveram latviešu padomju stāsta un noveles izveidē, bez šaubām, ir.”

Čākurs,
Jānis. Valdim Klīveram – piecdesmit. Karogs, Nr. 11, 1965, 144. lpp.

Affinities

Mersede Salnāja - Ex-wife

Occupations

Name at birth

Voldemārs Luste

Education

Izglītību turpinājis pašmācībā.

Liepāja
Beidzis pamatskolu Liepājā.

Liepāja
Iestājies Liepājas valsts vidusskolā, bet materiālu apstākļu dēļ izstājies no priekšpēdējās klases.

Working place

–1934
Strādājis dažādus gadījuma darbus – par mežstrādnieku, krāsotāju, kurinātāju uz kuģiem.

1945–1948
Laikraksts "Cīņa"
Blaumaņa iela 38/40, Rīga
Līdzstrādnieks

Residence

1915–1919
Arhangeļska

1919–1934
Liepāja

1934–1984
Rīga

Detention

1943
Salaspils koncentrācijas nometne
Salaspils memoriāls

Participation in organisations

1946–1984
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs

Buried

Raiņa kapi