Mersede Salnāja

3 pictures

11.08.1922 – 2005

Mersede Salnāja (1922–2005) – rakstniece un žurnāliste. Literatūrā sāka darboties 1940. gadu nogalē, galvenokārt mazās formas dramaturģijā. 1960. gadu otrajā pusē pievērsusies prozai un publicistikai. Rakstījusi galvenokārt par skolu jaunatnes, ģimenes un sadzīves jautājumiem, bet 1980. gadu otrajā pusē sabiedriski politiskas ievirzes problēmrakstus par 1959. gada "latviešu buržuāzisko nacionālistu" lietu. Darbi bērniem un jaunatnei tulkoti un izdoti igauņu un krievu valodā.

Birth time/place

11.08.1922
Rīga
Dzimusi strādnieku ģimenē.

Place/time of death

2005

Professional activity

1942: pirmās publikācijas laikraikstā "Cīņa" Kirovā.
Lugas
1953: viencēliena luga "Patiesības vārdā" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1955: drāma vienā cēlienā "Tauriņš".
1955: komēdija vienā cēlienā "Daiļā Doloresa" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1956: viencēliena luga "Kailais koks" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1957: komēdija vienā cēlienā "Meitenes sirsniņa" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1958: pasaka trīs cēlienos "Nezāļu karaliene" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1960: viencēlieni uzvedumiem skolu jaunākajām klasēm un bērnudārziem "Mazais "c"" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1964: luga bērniem "Kaprona princese" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1971: lugas skolu teātriem "Zēns ar stikla sirdi" (Liesma).
Proza1968: dokumentāli stāsti "Simts jā, simts nē" (Liesma).
1973: stāsts "Par kādu obelisku" (Liesma).
1988: garstāsts "Trīs dienas pēc izlaiduma" (Liesma).
2004: "Vilis Lācis: kādas sievietes stāsts" (Madris).
Publicistika1964: "Jumts un debesis" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1980: aprakstu grāmata "Kam atstāt mantojumu" (Avots).
1981: aprakstu, atmiņu un apceru krājums "Mīlēt cilvēku" (Avots).
1985: publicistikas un eseju krājums "Būt sievietei" (Avots).
1987: "Uguns savaldīšana" (Avots).

Affinities

Valdis Klīvers - Ex-husband

Occupations

Name at birth

Bambere

Additional names

Merzeida Celmiņa

Education

–1934
Rīgas 47. pamatskola
Rīga
Mācījusies Rīgas 47. pamatskolā.

1934–1939
Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskola
Aleksandra Čaka iela 26, Rīga
Mācījusies Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskolā.

1943–1944
Kirova
Mācījusies partijas darbinieku kursos Kirovā.

1955–1958
Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas Republikāniskā partijas skola
Rīga
Mācījusies Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas Republikāniskā partijas skolā.

Working place

1940
Latvijas Ļeņina Komunistiskās jaunatnes savienības Centrālā Komiteja
Rīga
Strādājusi Latvijas Ļeņina Komunistiskās jaunatnes savienības Centrālajā Komitejā par kasieri un mašīnrakstītāju.

1944
Maskava
Strādājusi par tehnisko sekretāri LPSR Tautas Komisāru Padomē Maskavā.

1944–1948
Laikraksts "Cīņa"
Blaumaņa iela 38/40, Rīga
Bijusi līdzstrādniece laikrakstā "Cīņa".

1948–1949
Laikraksts "Padomju Ceļš"
Ogre
Laikraksta "Padomju Ceļš" redaktore.

1958–1982
Laikraksts "Cīņa"
Blaumaņa iela 38/40, Rīga
Strādājusi laikraksta "Cīņa" redakcijā.

Participation in organisations

1961
Latvijas PSR Žurnālistu savienība
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 4, Rīga
Lavijas PSR Žurnālistu savienības biedre.

Buried

Raiņa kapi

Awards

Pētera Stučkas prēmija
Prēmija piešķirta par aprakstu grāmatu "Jumts un debesis" (Avots).
1965

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1981