Valdemārs Jauģietis

1 bilde

19.12.1905 – 09.11.1974

Valdemārs Jauģietis (1905–1974) – bibliogrāfs. Beidzis Liepājas vsk. (1925). Stud. LU Mehānikas fak. (1925-28). Pēc obligātā karadienesta strād. Liepājā Šoseju un zemesceļu departamentā (1930-34). 1934-44 Liepājas pils. b-kas vadītājs. 1944 mobilizēts vācu armijā. Pēc kapitulācijas nometināts piespiedu darbos celtniecības vienībās Maskavā. 1946 atbrīvots. 1947-51 bibliogrāfs un nod. vadītājss ZA Misiņa b-kā. 1949-51 kā eksternis nokārtojis eksāmenus speciālos priekšmetos LVU Filol. fak. Bibliotēku zin. nodaļā. 1951-56 bijis izsūtījumā Vorkutā. 1956-65 vecākais bibliogrāfs ZA Fundamentālās b-kas Misiņa nodaļā.
J. sast. ZA akadēmiķu Aleksandra Šmita (1961) un Jāņa Bērziņa (1963, kopā ar R. Sluckinu) bibliogrāfijas, piedalījies dažādu bibliogr. rādītāju veidošanā - "Latviešu periodika" (1, 1968), "Latviešu daiļliteratūra krievu un citu PSRS tautu valodās", kā arī sagatavojis ZA institūtu zin. rakstu bibliogrāfijas. Periodikā rakstījis par A. Gobu, "Par krievu un latviešu literatūras sakaru vēsturi" ("Karogs", 1967, 4, pierādījis I. Krilova fabulu pirmos tulk. latv. valodā). Žurn. "Karogs" 1966-74 gatavoja materiālus nodaļai "Aiz mūsu robežām".

Dzimšanas laiks/vieta

19.12.1905
Bārtas pagasts

Miršanas laiks/vieta

09.11.1974
Rīga

Personiska informācija

Dzimis tautskolotāja un ērģelnieka ģimenē.

Nodarbes

Pseidonīms

Valdis Jaujenieks

Izglītība

1925
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Ausekļa iela 9, Liepāja
Beidzis mācības.

1925–1928
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studējis LU Mehānikas fakultātē.

1949–1951
Latvijas Valsts universitāte (1940–1941, 1944–1958)
Kā eksternis nokārtojis eksāmenus speciālos priekšmetos LVU Filoloģijas fakultātē Bibliotēku zinību nodaļā.

Apglabāts

11.1974
Rīgas Pirmie Meža kapi