Uldis Balodis

1 bilde

Uldis Balodis (1978) – tulkotājs, valodnieks. Ieguvis doktora grādu valodniecībā Kalifornijas Universitātē. Pētījis Ludzas igauņu vēsturi un valodu, 2020. gadā izdota viņa grāmata "Ludzas igauņu valodas ābece", kur apkopoti U. Baloža pētījumi par Ludzas igauņiem, viņu valodu un apdzīvotajām teritorijām, kā arī pievienota autora sastādītā latviešu-Ludzas igauņu-latgaliešu vārdnīca. Tulko latviešu un lībiešu darbus angļu valodā. 2019. gadā bilingvālais dzejoļu krājums "Trilium / Trillium", ko angļu valodā atdzejojis Uldis Balodis kopā ar Raianu van Vinklu, saņēmis Latvijas Literatūras gada balvu kategorijā "Speciālbalva".

Dzimšanas laiks/vieta

23.06.1978
Zviedrija

Personiska informācija

Uzaudzis Arizonā Otrā pasaules kara disidentu ģimenē. 

Profesionālā darbība

GRĀMATAS

2020: "Ludzas igauņu valodas ābece" ("Lutsi kiele lementar")

DARBU TULKOJUMI ANGĻU VALODĀ

No latviešu valodas
2018: Vilis Lācītis "A White Jacket with Gold Buttons" ("Balta žakete ar zelta pogām")
2018: Andra Neiburga "Where I Am" ("Kur es esmu")
2018: Arnolds Auziņš "Ice Cream" ("Saldējums")
2018: Jānis Baltvilks "Bicki Bucki" ("Biki buki")
2018: Valdis Grenkovs "Naughty Gnat" ("Negantā muša")
2018: Rūdolfs Blaumani "In the Shadow of Death" ("Nāves ēnā")
2019: Zigmunds Skujiņš "Nakedness" ("Kailums")

No lībiešu valodas
2018: Baiba Danberga, Valts Ernštreits, Ķempju Kārlis "Trillium" ("Trilium")

Saiknes

Juris Soikans - Vectēvs

Dzīvesvieta

Arizona

Izglītība

–2011
Santa Barbara
Ieguvis doktora grādu valodniecībā Kalifornijas Universitātē.

Darbavieta

Helsinku universitāte
Yliopistonkatu 4, Helsinki

2018 līdz šim
LU Lībiešu institūts
Rīga