Uldis Balodis

1 bilde

Uldis Balodis (1978) – tulkotājs, valodnieks. Ir ieguvis doktora grādu valodniecībā Kalifornijas Universitātē. Uzauga Arizonā Otrā pasaules kara disidentu ģimenē. Ir pētījis Ludzas igauņu vēsturi un valodu, 2020. tika izdota viņa grāmata "Ludzas igauņu valodas ābece", kurā ir apkopoti Ulža Baloža pētījumi par Ludzas igauņiem, viņu valodu un apdzīvotajām teritorijām, kā arī pievienota autora sastādītā latviešu-Ludzas igauņu-latgaliešu vārdnīca. Tulko latviešu un lībiešu darbus angļu valodā, piemēram, Andras Neiburgas, Viļa Lācīša stāstus, Zigmunda Skujiņa romānu "Kailums", Rūdolfa Blaumaņa noveli "Nāves ēnā". 2018. gadā iznāca bilingvālais dzejoļu krājums "Trilium / Trillium" angļu un lībiešu valodā, ko angļu valodā atdzejoja Uldis Balodis un Raians van Vinkls.

Dzimšanas laiks/vieta

23.06.1978
Zviedrija

Profesionālā darbībaGrāmatas
2020: "Ludzas igauņu valodas ābece" ("Lutsi kiele lementar")

Darbu tulkojumi angļu valodā
No latviešu valodas
2018: Vilis Lācītis "A White Jacket with Gold Buttons" ("Balta žakete ar zelta pogām")
2018: Andra Neiburga "Where I Am" ("Kur es esmu")
2018: Arnolds Auziņš "Ice Cream" ("Saldējums")
2018: Jānis Baltvilks "Bicki Bucki" ("Biki – buki")
2018: Valdis Grenkovs "Naughty Gnat" ("Negantā muša")
2018: Rūdolfs Blaumani "In the Shadow of Death" ("Nāves ēnā")
2019: Zigmunds Skujiņš "Nakedness" ("Kailums")

No lībiešu valodas
2018: Baiba Danberga, Valts Ernštreits, Ķempju Kārlis "Trillium" ("Trilium")

Saiknes

Juris Soikans - Vectēvs

Dzīvesvieta

Arizona

Izglītība

Santa Barbara
Ieguvis doktora grādu valodniecībā Kalifornijas Universitātē.