Uldis Balodis

1 picture

Uldis Balodis (1978) – tulkotājs, valodnieks. Ieguvis doktora grādu valodniecībā Kalifornijas Universitātē. Pētījis Ludzas igauņu vēsturi un valodu, 2020. gadā izdota viņa grāmata "Ludzas igauņu valodas ābece", kur apkopoti U. Baloža pētījumi par Ludzas igauņiem, viņu valodu un apdzīvotajām teritorijām, kā arī pievienota autora sastādītā latviešu-Ludzas igauņu-latgaliešu vārdnīca. Tulko latviešu un lībiešu darbus angļu valodā. 2019. gadā bilingvālais dzejoļu krājums "Trilium / Trillium", ko angļu valodā atdzejojis Uldis Balodis kopā ar Raianu van Vinklu, saņēmis Latvijas Literatūras gada balvu kategorijā "Speciālbalva".

Birth time/place

23.06.1978
Zviedrija

Personal information

Uzaudzis Arizonā Otrā pasaules kara disidentu ģimenē. 

Professional activity

GRĀMATAS

2020: "Ludzas igauņu valodas ābece" ("Lutsi kiele lementar")

DARBU TULKOJUMI ANGĻU VALODĀ

No latviešu valodas
2018: Vilis Lācītis "A White Jacket with Gold Buttons" ("Balta žakete ar zelta pogām")
2018: Andra Neiburga "Where I Am" ("Kur es esmu")
2018: Arnolds Auziņš "Ice Cream" ("Saldējums")
2018: Jānis Baltvilks "Bicki Bucki" ("Biki buki")
2018: Valdis Grenkovs "Naughty Gnat" ("Negantā muša")
2018: Rūdolfs Blaumani "In the Shadow of Death" ("Nāves ēnā")
2019: Zigmunds Skujiņš "Nakedness" ("Kailums")

No lībiešu valodas
2018: Baiba Danberga, Valts Ernštreits, Ķempju Kārlis "Trillium" ("Trilium")

Affinities

Juris Soikans - Grandfather

Occupations

Residence

Arizona

Education

–2011
Santa Barbara
Ieguvis doktora grādu valodniecībā Kalifornijas Universitātē.

Working place

Helsinku universitāte
Yliopistonkatu 4, Helsinki

2018 until now
Livonian Institute
Rīga