Santa Domijan Zviedre

1 bilde
Lomas: tulkotāja

Santa Domijan Zviedre (1980) – tulkotāja. Kopš 2004. gadā dzīvo Horvātijā, Zagrebā, tulko galvenokārt latviešu autoru darbus horvātu valodā. Ir tulkojusi Jāņa Joņeva, Noras Ikstenas, Osvalda Zebra un citu latviešu autoru darbus. Kopš 2018. gada kļuvusi par Horvātijā vienīgo tiesu tulku latviešu horvātu valodām.

Dzimšanas laiks/vieta

25.02.1980
Tukums

Personiska informācija

Jānis Zviedris (1921–1994), vectēvs (dzejoļu krājums "Atmiņu ceļā").

Profesionālā darbība

Latviešu autoru darbu tulkojumi horvātu valodā

2015: latviešu autoru darbu izlase "Revija malih književnosti" ("Mazās literatūras izlase"), Inga Žolude, Jānis Joņevs, Inga Gaile, Marts Pujāts, Pauls Bankovskis, Kārlis Vērdiņs, Artis Ostups, Liāna Langa.
2017: Jānis Joņevs "Jelgava 94" ("Jelgava 94") (Zagreba: V.B.Z.).
2019: Nora Ikstena "Majčino mlijeko" ("Mātes piens") (Zagreba:HENA COM).
2020: Osvalds Zebris "U sjeni Pijetlovog brda" ("Gaiļu kalna ēnā") (Zagreba: Sandorf Publishing).

Ārzemju autoru darbu tulkojumi latviešu valoda

2018: Romāns Šimičs Bodrozičs (Roman Šimić Bodrozić) "Tā runāja Majakovskis" ("Tako je govorio Mayakovski").
2020: Berezina Matokoviča (Berezina Matoković) "Skumjas" ("Sjeta").
2023: Iva Bezinoviča-Haidona (Iva Bezinović-Haydon) "Mana vecmāmiņa mani nepazīst" ("Moja baka ne zna tko sam").

Nodarbes

Dzimtais vārds

Santa Zviedre

Izglītība

1985–1986
Engure
Engures Vidusskola

1986–1994
Tukuma 2. vidusskola
Tukums

1994–1997
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
Rīga

1997–2003
Latvijas Universitāte
Rīga
Ekonomikas un vadības fakultāte, Maģistra grāds vadībzinātnē

2004–2005
Zagreba
Zagrebas Universitāte, Horvātu valoda un kultūra, CROATICUM

Dzīvesvieta

2004
Horvātija

Darbavieta

2005–2018
Tulkotāja

2018
Horvātija
Tiesu tulks horvātu latviešu valodām Horvātijā, Baltic-Adriatic d.o.o.