Santa Domijan Zviedre

1 picture
Roles: translator

Santa Domijan Zviedre (1980) – tulkotāja. Kopš 2004. gadā dzīvo Horvātijā, Zagrebā, tulko galvenokārt latviešu autoru darbus horvātu valodā. Ir tulkojusi Jāņa Joņeva, Noras Ikstenas, Osvalda Zebra un citu latviešu autoru darbus. Kopš 2018. gada kļuvusi par Horvātijā vienīgo tiesu tulku latviešu horvātu valodām.

Birth time/place

25.02.1980
Tukums

Personal information

Jānis Zviedris (1921–1994), vectēvs (dzejoļu krājums "Atmiņu ceļā").

Professional activity

Latviešu autoru darbu tulkojumi horvātu valodā2015: latviešu autoru darbu izlase "Revija malih književnosti" ("Mazās literatūras izlase"), Inga Žolude, Jānis Joņevs, Inga Gaile, Marts Pujāts, Pauls Bankovskis, Kārlis Vērdiņs, Artis Ostups, Liāna Langa.
2017: Jānis Joņevs "Jelgava 94" ("Jelgava 94") (Zagreba: V.B.Z.).
2019: Nora Ikstena "Majčino mlijeko" ("Mātes piens") (Zagreba: HENA COM).
2020: Osvalds Zebris "U sjeni Pijetlovog brda" ("Gaiļu kalna ēnā") (Zagreba: Sandorf Publishing).Ārzemju autoru darbu tulkojumi latviešu valoda2018: Romāns Šimičs Bodrozičs (Roman Šimić Bodrozić) "Tā runāja Majakovskis" ("Tako je govorio Mayakovski").
2020: Berezina Matokoviča (Berezina Matoković) "Skumjas" ("Sjeta").

Occupations

Name at birth

Santa Zviedre

Education

1985–1986
Engure
Engures Vidusskola

1986–1994
Tukums Secondary school No.2
Tukums

1994–1997
Riga State Gymnasium No.1
Rīga

1997–2003
University of Latvia
Rīga
Ekonomikas un vadības fakultāte, Maģistra grāds vadībzinātnē

2004–2005
Zagreba
Zagrebas Universitāte, Horvātu valoda un kultūra, CROATICUM

Residence

2004
Horvātija

Working place

2005–2018
Tulkotāja

2018
Horvātija
Tiesu tulks horvātu latviešu valodām Horvātijā, Baltic-Adriatic d.o.o.