Rasma Sināte

1 bilde

31.08.1917 – 17.04.2005

Rasma Sināte (1917–2005) – valodniece. Kārļa Dziļlejas meita. Beigusi Latvijas Universitāti, strādājusi par skolotāju. 1944. gadā devās bēgļu gaitās uz Vāciju, pēc tam dzīvoja ASV. Aktīvi iesaistījusies trimdas latviešu sabiedriskajā dzīvē, bijusi lektore dažādos kursos, referente sarīkojumos, latviešu valodas skolotāja Gaŗezera vasaras vidusskolā, lektore 2x2 kursos. Rakstījusi par Zinaīdu Lazdu (krājumā "Zinaīda Lazda", 1963), sastādījusi Aspazijas lirikas izlasi "Sēklu trauks" (1971), piedalījusies grāmatas "Latviešu literatūras hrestomātija" 3. klasei un pašmācībai (1974) veidošanā. Bijusi Detroitas latv. informatīvā biļetena "Vēstis" redakcijas kolēģijas locekle. Kopā ar Lalitu Muižnieci un Sarmu Kronīti-Sīpolu sarakstījusi pareizrakstības rokasgrāmatu "Turi pa rokai, iemet aci" (1990, papildinātais izdevums 1991). Žurnālā "Mazputniņš" rakstījusi latviešu rakstnieku dzīvesstāstus, kā arī nodaļu "Valodas padomiņš".

Dzimšanas laiks/vieta

31.08.1917
Dzimusi bēgļu laikos Pēterpilī, Krievijā.

Miršanas laiks/vieta

17.04.2005
Amerikas Savienotās Valstis

Personiska informācija

Dzimusi Kārļa Dziļlejas ģimenē. Četru gadu vecumā zaudēja māti un vēlākajos gados par mazo Rasmu rūpējās pamāte Marija Dziļleja (1890–1985), ar kuru Kārlis Dziļleja apprecējās 1926. gadā. 1924: žurnāla "Jaunības Tekas" 9. numurā publicēti tēva Kārļa Dziļlejas dzejoļi no cikla "Rasmas vasaras dziesmiņas".

1940
: janvārī uzvārds Tīfentāls mainīts uz Dziļleja.
Precējusies ar mag. iur. Pauli Sinātu (1913–1997).
1944: ar vīru un dēlu Andreju devās bēgļu gaitās uz Vāciju, dzīvoja Eslingenas latviešu bēgļu nometnē; vēlāk izceļoja uz ASV, dzīvoja austrumkrastā un strādāja vienkāršu maizes darbu. 1955: pārcēlās uz Mičiganu.

Profesionālā darbība

Literārā darbība
1926: jauniešu žurnālā "Jaunais Cīrulītis" 5. numurā publicēta īsludziņa "Balle neiznāca"; parakstīta ar Rasmas Tīfentāles vārdu, Valsts parauga pamatskolas 1. klases audzēkne.
Nelieli īsprozas darbiņi publicēti žurnālā "Jaunais Cīrulītis" arī 1927., 1928. un 1929. gadā.

1938: kopā ar Austru Tamužu saņēma Latvijas Universitātes 1. godalgu par pētījumu "Ciktāl Janševska darbos atspoguļojas Kursas patiesā daba, dzīve, valoda un vēsture?".

1939: laikrakstā "Talsu Vārds" publicēts raksts "Vasaras krāšņums Kurzemes laukos. Vērojumi Talsu novada ārēs", 6. jūl.; 1939. gada vasarā vākusi vietvārdus Talsus novadā.
Studiju laikā piedalījusies Rīgas Latviešu biedrības valodniecības nodaļas sēdēs, pārstāvot tur Talsu izloksni.

Aktīvi iesaistījusies trimdas sabiedriskajā dzīvē, bijusi lektore dažādos kursos, referente sarīkojumos, latviešu valodas skolotāja Garezera vasaras vidusskolā, lektore 2x2 kursos.
1984: lasījusi kursu par Krišjāni Baronu Rietummičiganas universitātē.
Rakstījusi par Zinaīdu Lazdu (krājumā "Zinaīda Lazda", 1963).
Sastādījusi Aspazijas lirikas izlasi "Sēklu trauks" (1971).
Piedalījusies grāmatu "Latviešu literatūras hrestomātija" 3. klasei un pašmācībai (1974) veidošanā.
Detroitas latviešu informatīvā biļetena "Vēstis" redakcijas kolēģijas locekle. Katrā numurā bija arī viņas "Valodas lappuse", kurā izskaidroja vārdu nozīmi un to pareizu lietošanu.

1990
: kopā ar Lalitu Muižnieci un Sarmu Kronīti-Sīpolu sarakstījusi pareizrakstības rokasgrāmatu "Turi pa rokai, iemet aci" (2. papildinātais izdevums 1991).

Saiknes

Ilze Dziļleja - Pusmāsa
Ilze Zīverte - Pusmāsa
Kārlis Dziļleja - Tēvs
Lalita Muižniece - Skolniece
Nora Valtere - Darbabiedrene

Dzimtais vārds

Rasma Tīfentāle

Izglītība

–1955
Annarbora
Beigusi Mičiganas universitāti ar humanitāro zinātņu maģistres grādu bibliotēku zinātnē.

–1936
Natālijas Draudziņas ģimnāzija
Ģertrūdes iela 32, Rīga

Rīgas Valsts paraugpamatskola
Rīga
Beidza 4 klases.

Rīgas pilsētas 16. pamatskola
Pārdaugava

1936–1942
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Beigusi studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija, ieguvusi maģistres grādu baltu filoloģijā.

Darbavieta

Žurnāls "Mazputniņš"
Amerikas Savienotās Valstis
Redaktore.

23.09.1940–1941
Rīgas 7. vidusskola
Ģertrūdes iela 32, Rīga
Skolotāja; strādājusi kopā ar Noru Dzelzskalni (vēlāk pazīstamu kritiķi Noru Valteri).

1941–1943
Natālijas Draudziņas ģimnāzija
Ģertrūdes iela 32, Rīga
Skolotāja.

1945–1947
Eslingenas Latviešu ģimnāzija
Eslingene pie Nekāras
Latviešu valodas skolotāja.

1955
Ferndēla
Bibliotekāre Ferndēlas publiskajā bibliotēkā (Ferndale Area District Library) Mičiganā, līdz aiziešanai pensijā bija bērnu nodaļas vadītāja.

1965–1969
Gaŗezera vasaras vidusskola
Mičigana
Skolotāja; arī 1973. gadā.