Raimonds Jaks

2 bildes

Raimonds Jaks (1976) – reklāmas projektu vadītājs, pasākumu organizētājs, angļu valodas skolotājs, tulkotājs. Beidzis Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti, papildinājies Kopenhāgenas Biznesa skolā. Kopš 2009. gada pamatā dzīvo Šanhajā, Ķīnā. Tulko no angļu un ķīniešu valodas. Līdz šim publicēti trīs Raimonda Jaka tulkojumi – Džeimsa Džoisa "Mākslinieka portrets jaunībā" (2013), Mo Jeņa "Meistar, jo tālāk, jo trakāk!" (2019) un Frīdriha Augusta fon Hajeka "Ceļš uz kalpību" (2022). Mo Jeņa stāstu tulkojumi nominēti Latviešu literatūras gada balvai kategorijā "Labākais tulkojums".

Dzimšanas laiks/vieta

11.08.1976
Rīga

Personiska informācija

Poliglots. No agrīna vecuma galvenokārt pašmācības ceļā apguvis vairākas svešvalodas, īpaši izkopjot angļu, vācu un vēlāk arī ķīniešu valodu.

Profesionālā darbība

Cittautu autoru darbu tulkojumi

2013: Džeimss Džoiss "Mākslinieka portrets jaunībā" (no angļu valodas) (Jumava). Darbs pie tulkojuma tika sākts 2003. gadā.
2019: Mo Jeņs "Meistar, jo tālāk, jo trakāk!" (no ķīniešu valodas) (Dienas Grāmata).

2022: Frīdrihs Augusts fon Hajeks "Ceļš uz kalpību" (no angļu valodas) (Kodoka).

Citātu galerija

Par Mo Jeņa stāstu krājuma "Meistar, jo tālāk, jo trakāk!" tulkojumu

"Iztulkojot vairākus Nobela prēmijas laureāta Mo Jeņa stāstus, Raimonds Jaks sniedz latviešu lasītājam retu iespēju iepazīties ar mūsdienu Ķīnas kultūru un literatūru. Daži Mo Jeņa stāsti ir pieskaitāmi maģiskajam reālismam, citi pavisam reālistiski, taču tos vienojošais faktors drīzāk ir smeldzīgais humors, ar kādu autors atklāj pat pavisam traģiskus notikumus. Savijot savas zemes tradicionālo kultūras mantojumu ar rietumu iespaidiem, bet vispārcilvēciskus motīvus parādot konkrētā sociālā kontekstā, autors atklāj skaudru realitāti, kuras atspoguļojums pat bez maģiskajiem elementiem kulminācijas punktos izraisa katarsi. Lasot šo grāmatu, iespējams uzzināt daudz jauna par dzīvi Ķīnā 20. gadsimtā, kā arī gūt augstas raudzes literāru baudījumu. Raimonda Jaka tulkojums ir augstvērtīgā latviešu valodā un neraisa šaubas par mākslas darba kvalitāti."
Dzejniece Anna Auziņa

"Mo Jeņa stāstu izlases nonākšana latviešu lasītāju rokās ir ievērojams notikums – mūsdienās ķīniešu literatūra tiek tulkota un apgūta, galvenokārt izmantojot jau citās valodās pieejamos tulkojumus (pat savulaik būtiskais dzenbudisma atziņu krājums "Ne vējš, ne karogs" (1991) tika tulkots no angļu un vācu valodas!), tādēļ Raimonda Jaka ieguldījums ir ne tikai nozīmīgs, bet jaunākās grāmatniecības kontekstā pat unikāls. Par spīti Ķīnas ģeogrāfiskajam un kulturālajam "tālumam", nav iespējams nepamanīt šo stāstu līdzību ar vairākām Latvijas nesenajai vēsturei aktuālajām reālijām – "mazā cilvēka" nonākšana groteskās sadzīves situācijās valstī un sabiedrībā, kurā valda komunistiskā ideoloģija. Mo Jeņa sociālais reālisms piesātināts ar ārkārtīgi izsmalcinātu un gaumīgu satīru, tādējādi visus stāstus caurauž augstvērtīga ironija, īpatnējs melnais humors, vērojumi par indivīdu pazemojošā stāvoklī, neparasts un mazliet ekstravagants temperaments un brīnišķīgs cilvēku savstarpējo attiecību tēlojums. Lai gan stāstus pavada plašas tulkotāja piezīmes, jo Jeņa īsproza ir pārpilna ar dažādām vārdu spēlēm un kultūrvēsturiskām atsaucēm, kas saprotamas tikai oriģinālvalodā, Jakam izdevies intonatīvi veiksmīgs tulkojums, kurā ne mirkli nav zaudēta stāstu autentiskā atmosfēra."
Literatūrzinātnieks Arnis Koroševskis

Avots: laligaba.lv

Izglītība

1991
Rīgas 6. vidusskola
Aleksandra Čaka iela 102, Rīga
Pamatizglītību ieguvis 1991. gadā.

1991–1996
Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas koledža
Antonijas iela 13, Rīga
Klarnetes specialitāte, iegūta orķestra mūziķa kvalifikācija.

1996–1998
Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
Nepabeigtas studijas klarnetes specialitātē.

1997–2002
Latvijas Universitāte
Lomonosova iela 1A, Rīga
Ieguvis bakalaura grādu politikas zinātnē.

2003
Kopenhāgenas Biznesa skola
Solbjerg Pl. 3, 2000 Frederiksberg
Zināšanas papildinājis Kopenhāgenas Biznesa skolā Frederiksbergā, Dānijā. Educational Project in Innovation and Entrepreneurship

Darbavieta

04.2002–09.2005
Izdevniecība "Rīgas Viļņi"
Bruņinieku iela 49, Rīga
Strādājis izdevniecībā "Rīgas Viļņi" par reklāmas projektu vadītāju un tirgus analītiķi.

2005–2008
Krišjāņa Barona iela 79, Rīga
Strādājis tūrisma aģentūrā "Via Rīga" (vēlāk pārsaukta par "Kaleva Travel" par konferenču un pasākumu organizatoru.

2010–2019
Šanhaja
Strādājis "Webi International English" par angļu valodas pasniedzēju.

Dzīvesvieta

2009
Šanhaja
2009. gadā pirmoreiz devies uz Šanhaju, un kopš tā laika pārsvarā dzīvo tur.

Apbalvojumi

Latvijas Literatūras gada balva
Par Mo Jeņa darba "Meistar, jo tālāk, jo trakāk!" tulkojumu
Labākais tulkojums
Nominants
2020