Pēteris Kārkliņš

Lomas: literāts

1901 – 1934

Dzimšanas laiks/vieta

1901

Miršanas laiks/vieta

1934

Personiska informācija

KĀRKLIŅŠ Pēteris (1901-1934) - literāts.
Biogrāfisku ziņu trūkst.
Pirmā publikācija - dzejolis "Māsai" ("Cēsu Avīze" 1928, 55. nr., 11. II). Publicējis dzejoļus laikrakstos "Cēsu Avīze", "Cēsu Vēstnesis". Dzejoļi apkopoti krājumā "Aizskārtā dvēsele" (Cēsis, 1931). Tajā liela dažādība, reminiscences no dažādiem populāriem 20.-30. romantiskās ievirzes autoriem, variācijas par citu tā laika autoru populārajiem dzejas tematiem un izjūtām.
R.Briedis

Nodarbes