Pēteris Kārkliņš

Roles: writer

1901 – 1934

Birth time/place

1901

Place/time of death

1934

Personal information

KĀRKLIŅŠ Pēteris (1901-1934) - literāts.
Biogrāfisku ziņu trūkst.
Pirmā publikācija - dzejolis "Māsai" ("Cēsu Avīze" 1928, 55. nr., 11. II). Publicējis dzejoļus laikrakstos "Cēsu Avīze", "Cēsu Vēstnesis". Dzejoļi apkopoti krājumā "Aizskārtā dvēsele" (Cēsis, 1931). Tajā liela dažādība, reminiscences no dažādiem populāriem 20.-30. romantiskās ievirzes autoriem, variācijas par citu tā laika autoru populārajiem dzejas tematiem un izjūtām.
R.Briedis

Occupations