Pēteris Ceriņš

23.10.1849 – 21.05.1903

Dzimšanas laiks/vieta

23.10.1849

Miršanas laiks/vieta

21.05.1903
Jaunpiebalga

Personiska informācija

CERIŅŠ Pēteris (*1849.23.X Cēsu raj. Jaunpiebalgas Variņos - †1903.21.V Jaunpiebalgā; apbed. turpat Vecajos kapos) – skolotājs, dzejnieks, kordiriģents. Māc. Vecpiebalgas dr. skolā. 70.un 80. gados bijis skolot. paša dibinātajā Jaunpiebalgas Pētera sk., aktīvi darb. Jaunpiebalgas kult. dzīvē, vadījis tās kori. No 1875 periodikā publicējis savus dzejoļus. 1885 org. un vad. Jaunpiebalgas Dziedāšanas b-bas dubultkvarteta koncertceļojumu uz Igauniju un Somiju, ar to koncertējis arī Rīgas Latv. b-bā, Smiltenē, Lejasciemā. Atpazinis sevi Mērnieku laiku Pietuka Krustiņa tēlā un iesūdzējis brāļus Kaudzītes tiesā par goda laupīšanu.
DARBI: Dzejoļi, I, 1876; Dzejoļi, II, 1879.
SKAŅDARBI. Dziesmas vok. kvartetam (pirms 1890): Bij ziedoņa mēneša sākums; Kā ziedoņa puķe tu esi; Vēsmiņas lidoja; Upīte iekš dziļas gravas; Upmalā bēdīgi; Ziedoņa naktī
LIT.: Tooms V., Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca, Cēsis, 2003; Gailīte Z., Mēness meti, saules stīga: Emīls Dārziņš, R. 2006, 16.lpp.
I. Žune, A. Klotiņš

CERIŅŠ Pēteris (arī Ceriņu Pēteris; 1849.23.X Jaunpiebalgas pag. Variņos -
1903.21.V Jaunpiebalgā, apbed. Vecajos kapos) - skolotājs un dzejnieks.
Dz. saimnieka ģim. Māc. Jaunpiebalgas draudzes sk. pie J. Pilsātnieka. No 70. gadiem skolotājs Jaunpiebalgas Pētera sk., kuru pats dibinājis 1871, kora diriģents, vietējās kult. dzīves organizētājs, 1885 vasarā C. organizēja un vadīja Jaunpiebalgas Dziedāšanas b-bas dubultkvarteta braucienu pajūgos uz Igauniju un Somiju ar koncertiem. Draudzējies ar K. Skalbi. No 1875 C. dzejoļi public. laikr. "Baltijas Vēstnesis", "Mājas Viesis", "Dienas Lapa", laikr. "Baltijas Zemkopis" piel. u.c. Izd. divi krāj. ar nos. "Dzejoļi" (1876, 1879), kuros dominē izjusta, izteiksmē lakoniska mīlestības un pārdomu lirika, patriot. motīvi, kā arī ietverti A. Puškina, M. Ļermontova, G. Deržavina, F. Šillera, H. Heines u.c. aut. atdzejojumi.
L. Tooms V. Novadnieku jubilejas oktobrī // Novadnieks ["Druvas" kult. vēst. pielikums], 1994, IX.
I. Rubule

Profesionālā darbība

Kopš 1875: Dzejoļi publicēti laikrakstā "Baltijas Vēstnesis", "Mājas Viesis", "Dienas Lapa", laikraksta "Baltijas Zemkopis" pielikumā u.c.

Izglītība

mācījiesmācījies Jaunpiebalgas draudzes skolā pie J. Pilsātnieka

Apglabāts